woensdag 7 oktober 2015

We have received a piece of land from the Group Village Headman Maluwa. 50 x 100 Meter. We will use it for demonstration of Foundations for Farming, training and production place.
GVH Maluwa is coming every day to participate in the development without being paid for it. What a faithful person, and what a motivation he has. Thank God for people like him.

We hebben een stuk land gekregen van de hoofd chief Maluwa. Het land is 50x100 meter. We gebruiken het als demonstratie veld in de Foundations for Farming methode, trainingen en productie plaats. De hoofd chief Maluwa komt elke dag om mee te werken aan de ontwikkeling die zo in zijn dorp komt en dat zonder enige vergoeding. Wat een trouw en motivatie zien we zo in hem, We danken God voor mensen als hem. 

This is our tree nursery. This year we aim at growing 2000 trees and selling 1500 of them, the rest is for reforestation in the area.
Dit is onze boomkwekerij. Dit jaar willen we graag 2000 bomen hebben we hopen 1500 te kunnen verkopen, de rest van de bomen is om te planten in het gebied.

This is the hand-dug well at our plot. The well is approx. 12 meter deep
(with water found after 8 meter)
Dit is de hand-gegraven waterput op ons plot. De put is 12 meter diep. 
(er is water gevonden na 8 meter diepte.) 


donderdag 16 juli 2015


Vandaag weer bemoedigend om te zien wat mensen doen met wat ze geleerd hebben. 
De tweede landbouw groep heeft in groepjes kompost gemaakt, ze zijn er zelf ook erg enthousiast over. Ook was het mooi om te zien dat de leadfarmer van deze groep die een moslim is, zelf een eco toilet gemaakt heeft zodat hij de mest uit het toilet weer kan gebruiken voor de kompost of zijn veld. Er is hier namelijk een tekort aan mest. Nu is er een moslim die het voortouw neemt om daar verandering in te brengen. (foto volgt nog) 
Today it was encouraging to see what  people are doing with what has been taught. 
The second farmers group had made compost in smaller groups. They were enthusiastic themselves too. Also encouraging was that the lead farmer from the group, who is a Muslim, made and Eco toilet so that he can use the manure out of this toilet. There is a shortage of manure in the area. But now there is a Muslim who takes the lead in changing this. ( picture is coming)


vrijdag 3 juli 2015

This is a picture of our gardenboy.
His wife likes to spend money and he has difficulties to save money and spend it wisely. We have talked with him about the African money map from Crown.
He made a box to save money, he will save it and in the future will open the box and use the money for; starting a business or some other improvements for his family.
On the box he wrote: Everything we do, is for God. And then the names of him, his wife and his child.
It is great to see how he is practicing the topic of saving, besides this he is a great help for us. Last week we had a conference again and he is helping with cooking and we can trust him in everything in and around the house. Praise God for people like him.


Dit is een foto of onze tuinman.
Zijn vrouw houd er van om geld uit te geven en hij heeft ook moeite om geld te sparen en wijs te besteden. We hebben met hem gepraat over  de African Money Map van Crown.
Hij heeft een box gemaakt om geld in te sparen, in de toekomst zal hij op een dag de box open maken en het geld gebruiken om een onderneming te starten of investeren om zijn gezin verder te helpen.
Op de box heeft hij geschreven: alles wat we doen doen is voor God. Ook staat er zijn naam, en van zijn vrouw en van zijn kind.
Het is mooi om te zien hoe hij het onderwerp sparen in praktijk brengt. Vorige week hadden we een conferentie en hij helpt dan met eten koken. We kunnen hem vertrouwen in alles in en om het huis.

Prijs God voor mensen zoals hij. 

donderdag 14 mei 2015

We started to train a group of people around the people that we have trained for the past two years. 
The people that we have trained were afraid that their neighbors would not come because we don't hand out something, but they came and were very interested to join! We are encouraged by what God is doing.

We zijn gestart om een groep mensen te trainen die de directe buren zijn van de mensen die we al voor een periode van twee jaar hebben getraind. De mensen die we al getraind hadden waren bang dat er weinig mensen zouden komen omdat we niks uitdelen, maar er kwamen wel mensen en ze waren erg ge├»nteresseerd om mee te doen. Wij zijn bemoedigd door wat God aan het doen is. 


Here two fields: The front field is done on ridges with the use of lots of fertilizer. In the back you see our field where we practice Foundations for Farming and have used chicken manure. The first field is at least 3 times larger but the harvest was only 13 kg of maize. From the our field we harvested 30 kg of maize. God has a plan for the poor!

Hier twee velden, vooraan is veel kunstmest gebruikt op een veld die traditioneel is voorbereid ( met ruggen). Daarachter een veld waar kippenmest is toegepast en via de methode van Foundations for Farming is voorbereid. 
Het resultaat: van het eerste veld dat minstens 3 x groter is, is de oogst 13 kg mais en van het tweede veld is 30 kg mais geoogst. God heeft een plan voor de armen!

dinsdag 24 maart 2015

Second day of the Skills for Life Train the Trainer Training.
De tweede dag van de Skills for Life Train the Trainer Training.
What is in the box? Is it good or is it bad? How strong is our willingness to discover something new against the fear for the unknown.

Wat is er in de doos? is het goed of slecht? Hoe groot is onze bereidheid om iets nieuws te ontdekken tegenover de angst die het onbekende met zich mee brengt

Cooking baobab juice and jam. Discover what is possible with the resources in God’s creation.

Koken van baobab sap en jam. Ontdek wat er mogelijk is met wat God ons heeft gegeven in de schepping.

maandag 23 maart 2015

We started today with the Skills for Life Training, a manual that Marieke compiled last year and has trained in Zimbabwe. Now we did it in Zomba. Great to share again all what God has given us.

Vandaag zijn we begonnen met een training van een week over de Skills for Life handleiding die Marieke vorig jaar heeft samengesteld en in Zimbabwe getrained. Nu is Zomba aan de beurt. Het is geweldig om te delen wat God heeft gegeven.

donderdag 12 maart 2015


Graduation 

Zaterdag hebben we de certificaat uit kunnen reiken aan 7 boeren die in de afgelopen twee jaar getraind zijn. Het was een mooie dag en ook goed om zo deze periode te kunnen afsluiten. We bidden dat ze hun omgeving mogen blijven dienen. 

Last Saturday 7 of the farmers graduated that we have trained over the past two years. It was a day of joy and nice that we could close this period with this celebration. We pray that they will continue to serve their community.

 Oude liefde roest niet.


woensdag 11 maart 2015

Ondernemers groepjes

Vorige week woensdag hebben we weer de maandelijkse business dag gehad. 
De vrouwen produceren samen in twee groepen: Jam/sap groep en de naai groep.  
Na een klein jaar konden we nu ook voor de eerste keer de inkomsten delen die we door de verkoop ontvangen hadden. Het is bemoedigend om te zien dat er een markt is voor de producten. Ook is het fijn om de mensen zo op diverse manieren te kunnen helpen om meer inkomen te genereren door eigen inzet. 


Small business groups
Last week Wednesday we had our monthly day with the two ladies groups; two business groups who produce juice/jam and the other group is sewing. it is great to see the two groups being busy and building on their own future.  It is great that we could share the profit with the ladies and that we have found a market for the products. It is great to help the people to generate more income using their own effort.

donderdag 12 februari 2015

 http://utrechtmission.nl/

Goed om onze dank uit te spreken aan Utrecht Mission die ons werk steunt.

liebenzell.nl 

Ook zijn we erg dankbaar voor Liebenzell Mission voor de trouw en steun die ze aan ons geven. 

We bidden dat God jullie zegent voor jullie ondersteuning aan ons en het werk dat we mogen doen in Malawi/ Maluwa. 

Johannes Bos
“Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.” Ps 24:1

Lieve familie, vrienden en anderen,

Home is where the heart is...
Bij het licht van een flakkerend kaarsje in het donker, bij een gelukkig oplichtend computerscherm, waarvan we de batterij vandaag weer konden opladen denk ik na over waar mijn hart eigenlijk is... Mooie herinneringen aan de tijd in Nederland, fijne gesprekken met familie en vrienden, de kids hebben erg genoten van het spelen met opas, oma en andere familie; soms wil ik nog even daar gewoon weer zijn. Maar als we in Zomba alle bekenden en vrienden weer zien merk ik dat we toch ook echt hier thuis zijn. Na aankomst met halloos aan de werkers en Marieke, stormden de kids naar hun klerenkast om een korte broek aan te trekken en in de tuin op verkenning te gaan.
Zaterdag wilden de kids graag zwemmen, maar we werden na ongeveer een uurtje met een gigantische tropische bui verrast. We zijn zo in onze zwemkleding na de auto gerend en hebben ons daar maar afgedroogd. Thuisgekomen was het ergste al weer voorbij en hebben de kids in hun badpak in de regen gespeeld.
Op maandag hebben we met alle werkers samen gegeten, waardering uitgesproken voor hun inzet in de afgelopen maanden en cadeautjes uit Nederland gedeeld.

Gebroken harten
We kwamen aan in Zomba met de zon. Maar in de afgeopen dagen heeft de regen grote schade aangericht aan huizen en velden. In het zuiden van Malawi is de Shire river ver buiten haar oevers getreden omdat er geen dijken zijn. Hierdoor staan vele dorpen onder water. Mensen wonen nu in opvangkampen op de hogere gedeeltes en proberen per boot spullen te redden uit hun huizen. In gebieden bij bergen waar al de bomen gekapt zijn, zijn er modderstromen ontstaan die huizen en velden verwoest hebben. We leven mee met de vele gezinnen die hun huis, spullen en voedsel kwijt zijn... Onze collega in Blantyre heeft de impact van het noodweer in beeld gebracht in een 5min video die je op youtube kunt bekijken via deze link:  http://youtu.be/QrdYRYAT8l8

Noodweer in Maluwa

In Maluwa is er veel schade aangericht door de hevige regens en storm vooral op maandag 12 en dinsdag 13 januari. Velen zijn gevlucht naar scholen en kerken nadat delen van hun huis ingestord zijn. Van de ongeveer 1250 huishoudens zijn 260 huizen gedeeltelijk of totaal verwoest. In de school en kliniek bivakeren nog ongeveer 50 gezinnen die nog niet naar huis  konden. Anderen slapen bij familieleden of hebben een kamer die nog overeind staat tot tijdelijk onderkomen gemaakt. Van de kapotte huizen worden de palen gebruikt om andere huizen te stutten.Veel mensen zijn bang om in hun huis te slapen met het oog op de voorspelde regens aanhet eind van de week; bang dat nog meer muren het zullen begeven. De hulp die mensen onderling aan elkaar geven is hartverwarmend. Men deelt eten en hun huis als slaapplaats. Toch is er snel hulp nodig, omdat in het hongerseizoen mensen uberhaupt al niet genoeg eten hebben voor hun eigen gezin. We hopen dat noodhulp aan de getroffenen snel op gang komt. Van een aantal giften die we tijdens ons verlof in Nederland ontvangen hebben, hebben we maismeel en zout gekocht om 100 mensen voor een week van eten te voorzien.

Landbouw
De meeste velden zijn er nog maar de mais staat er niet florisant bij, omdat de regens de kunstmest hebben weggespoeld. We hebben bewondering voor de veerkracht van mensen; het leven gaat verder en men probeert er het beste van te maken. Toch komt in mijn achterhoofd de vraag op: Waarom God? Waarom zoveel regen?   Waarom moeten arme mensen nog armer worden? Aan de andere kant bevestigt de impact van dit noodweer de noodzaak om beter zorg te dragen voor Gods Schepping door het planten van bomen en bedekken van de grond tegen erosie. We zijn ervan overtuigd dat Foundations for Farming hier een grote rol in kan spelen... Ook de chief zag het verschil tussen het veld waar hij kompost gebruikt had en waar hij kunstmest gebruikt heeft. Getuigenissen van de boeren is toch het belagrijkste om anderen te overtuigen!

Stichting Foundation for Farming Netherlands
In de vorige nieuwsbrief hebben we al genoemd dat we in Nederland een stichting willen opzetten die onze belangen behartigt, geld doorstuurt en administratie regelt. Daarnaast willen we graag dat veel meer organisaties die in Afrika werken Foundations for Farming gaan gebruiken in hun projecten. Omdat er nu steeds meer kleine projecten zijn die FfF toepassen is het goed als zij onderling ervaring advies en kennis kunnen uitwisselen. We hopen dat zo niet allen Maluwa Ministries baat heeft bij de Stichting FfF-Nl, maar ook andere organisaties. We hebben inmiddels een aantal mensen gevonden voor het bestuur van de stichting die zich in een andere nieuwsbrief zullen voorstellen. Tot deze stichting is opgericht en tot we een nieuw rekening nummer hebben met een ANBI verklaring kunnen giften overgemaakt worden via Liebenzell Mission.

Netwerkbijeenkomst FfF en Afscheidsdag
Op 10 januari hebben we de eerste bijeenkomst gehad voor de stichting waarin we verschillende mensen bij elkaar hadden die interesse hadden in FfF of ervaring hadden met FfF. In de middag kwamen ook famile en vrienden erbij. We hebben een film laten zien over het werk van Maluwa, we hebben samen gegeten en afgesloten met een Sing-In. Het was mooi om met zoveel mensen bij elkaar te zijn... te weten dat we ondersteund worden door een grote groep mensen en samen ook de komende periode in God’s hand te leggen. Afscheid nemen is nooit leuk, maar we dragen jullie mee in ons hart!
 
Vriendelijke groeten van
Johannes en Marieke,
Nadia, Rebecca en Lisa Bos
Johannes en Marieke Bos
*PObox 1111 Zomba, Malawi, Africa
(    00265-99-5365866
3   maluwaministries@gmail.com
:  www.maluwaministries.blogspot.com
J  Ook te vinden op Facebook...

St. Liebenzell Mission Nederland
* P.Postlaan 6, 1222 L J Hilversum
(    035-6832815
:  www.liebenzell.nl
€    Banknr: NL67SNSB095.85.42.961
      t.a.v. St. Liebenzell Mission Nederland
      te Hilversum, o.v.v. familie Bos
TFC familie Bos
* Bergmeer 8, 3994 HP, Houten
3  tfc4bos@gmail.com