woensdag 7 oktober 2015

We have received a piece of land from the Group Village Headman Maluwa. 50 x 100 Meter. We will use it for demonstration of Foundations for Farming, training and production place.
GVH Maluwa is coming every day to participate in the development without being paid for it. What a faithful person, and what a motivation he has. Thank God for people like him.

We hebben een stuk land gekregen van de hoofd chief Maluwa. Het land is 50x100 meter. We gebruiken het als demonstratie veld in de Foundations for Farming methode, trainingen en productie plaats. De hoofd chief Maluwa komt elke dag om mee te werken aan de ontwikkeling die zo in zijn dorp komt en dat zonder enige vergoeding. Wat een trouw en motivatie zien we zo in hem, We danken God voor mensen als hem. 

This is our tree nursery. This year we aim at growing 2000 trees and selling 1500 of them, the rest is for reforestation in the area.
Dit is onze boomkwekerij. Dit jaar willen we graag 2000 bomen hebben we hopen 1500 te kunnen verkopen, de rest van de bomen is om te planten in het gebied.

This is the hand-dug well at our plot. The well is approx. 12 meter deep
(with water found after 8 meter)
Dit is de hand-gegraven waterput op ons plot. De put is 12 meter diep. 
(er is water gevonden na 8 meter diepte.)