maandag 4 februari 2013

Dank en gebedspunten

Dankpunten Januari

Follow-up
We zijn op bezoek gegaan in de dorpen waar we les hebben gegeven, om te kijken wat de mensen gedaan hebben met wat ze gezien en geleerd hebben. We zijn God enorm dankbaar voor het enthousiasme in twee dorpen. Alhoewel we laat waren met de lessen hebben velen toch bij hun huis farming Gods way uitgeprobeerd. We zijn God dankbaar voor deze bemoediging.
In een dorp waren er maar twee mensen die wat uitgeprobeerd hebben, een daarvan is onze tuinman/dagwaker. Dit dorp is dicht bij de stad, de chief had geen goede reputatie en het programma was een aantal keer uitgesteld omdat de kerk verbouwd werd en we de lessen er niet konden geven.

Bezoek
We hebben diverse mensen op bezoek gehad en daar hebben we van genoten. Ook is het fijn om mensen wat van ons werk en leven te laten zien. Voor iedereen die wil, je bent van harte welkom om met Malawi kennis te maken.

Regen
De regens zijn erg goed dit jaar, op sommige plekken wel wat veel wat tot overstromigen heeft geleid en stukken weg die weg zijn gespoeld. Maar we zijn dankbaar voor de goede regens.

Mango jus
We zijn erg dankbaar voor de goede tijd die we hadden met de mango jus workshop. (zie weblog)

Gebedspunten Februari

Werk/verblijfsvergunning
Marieke van Dreuten
De vergunning is goedgekeurd, en daar hebben we ook een brief van maar haar dosier konden ze niet vinden en dus konden ze de vergunning nog niet instempelen. We hopen dat dit binnenkort wel gaat gebeuren.

Trainingen
CCAP
7 februari en van 11-15 februari geef ik een training over landbouw aan de mensen van de Namingazi farm en van een ander project van de CCAP. Hun wens is om de standaard te verbeteren op aandringen van een donor, en mijn wens is om gebruik te kunnen maken van de Namingazi farm om ook anderen te kunnen trainen.
ZBC
16 februari geeft Billy Bray van Crown samen met mij een training aan de lagere school leraren van de Zomba Baptist kerk over rentmeesterschap.
Outreach
4 en 5 februari ga ik een training in twee dorpen geven over het maken van compost. Er is een instrucie dvd en daarna gaan we een composthoop maken.
Chichewa
5,12 en 26 februari geeft Marieke Chichewa les aan collega zendelingen. We hopen dat er nieuwe kandidaten mee gaan doen.

Overige
Ouderen club in Chuluchosema
Op 2 februari gaan we naar de maandelijkse ouderenclub om daar bijbelstudie te geven, lichamelijke oefeningen te doen en verhalen uit het verleden te delen. Thema is, doorgeven wat je hebt gekregen!?
Dorpskerk in Mulunguzi
Marieke gaat de zondagschool doen die al lang niet meer draait. Ze hoopt dat een keer per maand te doen met iemand van de kerk om de zondagsschool weer nieuw leven in te blazen.
Lisa verjaardag
Op 24 februari hopen we Lisa haar verjaardag te vieren.
Preken
Op 24 februari ben ik gevraagd te preken in de ZBC Zomba Baptist Church. Waarschijnlijke thema: ‘God ontmoeten’.