zaterdag 22 februari 2014


open day Saturday 22 February
Open dag, zaterdag 22 februari


Over 100 people attended
Er waren meer dan 100 mensen 


The interest was high. 
De mensen waren erg geintereseerd

there was aslo time to meet friends
Er was ook tijd om vrienden te ontmoeten

We are thankful to God for this nice day and pray that it will impact many people. 
We zijn God dankbaar voor deze mooie dag en bidden dat het doorwerking mag hebben in het leven van veel mensen.maandag 3 februari 2014

Dankpunten
Regens
We zijn God dankbaar voor de regens die vallen. Zo ver is het een goed seizoen wat de regens betreft. Het is bemoedigend om de resultaten te zien van de boeren die Foundations for Farming toepassen. In het begin waren er wat problemen omdat er teveel water in de bovenlaag van de grond was dat niet naar beneden kon omdat de grond elk jaar zo bewerkt is. Het gevolg was dat de mais een beetje geel werd bij sommige boeren maar dat is nu weer recht getrokken en de mais staat er goed bij.

Boerderij
Op de Namingazi farm staat de mais er ook goed bij, het is een goed voorbeeld op het demonstratie veldje wat de rest van de boerderij bemoedigt om dit over te nemen.

Huis/ veld bezoeken
We hebben veel bezoeken gebracht aan de diverse plekken waar we bezig zijn. We konden de mensen bemoedigen en voor ze bidden.

Gebedspunten
Open dag
Op 22 Februari hebben we een open dat bij ons huis. Deze is voor kerkleiders, mensen van de overheid( Landbouw en provincie) en voor andere expats. Ons doel is om Foundations for Farming onder de aandacht te brengen en mensen nieuwschierig te maken.
We hopen dat er oprechte belangstelling zal zijn en dat we ook op een goede manier mogen uitleggen hoe we werken.
We willen God de eer geven van de resultaten tot nu toe en Hem ervoor danken, ook op deze dag.
Willen jullie bidden voor:
·         Een gezegende dag
·         God alle eer zal krijgen
·         Nieuwe contacten waar we les kunnen geven

Zimbabwe en bezoek van Crown delegatie
Ik, Johannes zal van 3-7 maart met de andere mannen van Crown Malawi naar Zimbabwe gaan. Daar is een conferentie van Foundations for Farming. Ook de leider van Crown internationaal zal daar komen met een aantal zakenmensen, na afloop komen ze naar Malawi om daar het werk van Crown te bekijken en verdere plannen te maken.
We willen jullie vragen om te bidden voor:
·         Marieke en de kinderen die alleen thuis zijn.
·         Visa,  grensovergangen en reis door Mozambique.
·         Een veilige reis voor iedereen.
·         Goede gesprekken en Gods leiding door alle gesprekken en activiteiten heen.

Voorbereidingen
We zijn nog aan het overleggenhoe we verder willen het komende jaar. Een aantal zaken staan al wel vast maar hoe we verder willen op het gebeid van stimuleren van ondernemerschap staat nog open.
Willen jullie bidden:
·         Dat we Gods stem mogen verstaan
·         De juiste deuren geopend mogen worden
·         We boven alles Gods Koningkrijk mogen zien groeien
Helpen nieuwkomers
Marieke is op donderdag en vrijdag morgen bezig met twee groepjes die Chichewa lessen krijgen.de deelnemers zijn enthousiast. We hopen dat het hun mag helpen om goede contacten op te bouwen in Malawi.

Johannes heeft een Career Direct (beroepskeuze begeleiding) training gevolgd. We hopen dat we vrijwilligers die hier een aantal maanden in Zomba zijn te kunnen helpen met deze test. Tegelijk willen we zo inkomen genereren voor het project.