Foundations for Farming

Foundations for Farming (Farming Gods Way)


 

Oorsprong

Een boer ( Brain Oldrive) in Zimbabwe verbouwde tabak. Nadat hij God leerde kennen kreeg hij een onbehaagelijk gevoel bij het telen van tabak, omdat het andere mensen ziek maakt, terwijl hij er geld mee verdient. Hij acht dat God van hem vroeg om te stoppen met tabak en startte met het verbouwen van mais. Hij dacht dat het nu wel goed met hem zou gaan omdat hij nu deed wat God van hem vroeg.
Niets was minder waar, na een tijdje zat hij financieel aan de grond omdat hij slecht oogste en hoge input kosten maakte elk jaar. Dat terwijl hij goed boerde toen hij tabak verbouwde. Dat was ook wat de bank zei toen hij vroeg om een lening; we kunnen die lening aan je geven als je weer tabak gaat verbouwen maar als je mais blijft verbouwen dan kunnen we je geen lening geven...
Hij kon niet anders dan zijn bedrijf verkopen en te stoppen omdat hij God wilde blijven gehoorzamen. Toen hij bij een andere boer als bedrijfsleider aan de slag kon en het ook daar niet goed ging ging hij op een dag de berg op om God te vragen wat nu het probleem was. Daar in de natuur opende God zijn ogen voor God's Schepping en welke principes God in de schepping heeft gelegd.
Toen hij terug kwam vroeg hij zijn baas of hij op een andere manier mocht werken, namelijk; Niet alles omploegen maar de grond ongestoord laten en bedekken met alle rest plantmaterialen die kunnen decomposteren en de grond verbeteren. Van een arme boer veranderde hij in een gezegende boer met een bloeiend bedrijf. 

Methode

On time
We beginnen op tijd met de voorbereidingen zodat we klaar zijn als de regens komen en we kunnen zaaien.  Op deze manier gaan we verantwoord om met de tijd die God ons geeft.
At standard
We werken op een kwalitatief hoog nivo en hebben standaard waarden zodat het voor mensen duidelijk is wat we doen. We zaaien mais in plantgaten die 60 cm uit elkaar liggen en er is 75 cm tussen de rijen. Zo brengen we orde en structuur aan in de velden.
Without waste
We gebruiken alles wat God ons geeft in de natuur en gaan zo zorgvuldig om met de voorzieningen die God ons heeft gegeven. Zo bedekken we de grond met de restmaterialen van de planten; voorkomen zo uitdroging en verrijken de grond. Ook doen we compost/ mest in de plantgaten zodat de grond verrijkt wordt en het bodemleven gestimuleerd wordt.
With joy
We werken met plezier omdat we werken in God's mooie schepping. Ook weten we dat God voor ons zorgt en ons ziet. We zijn ons bewust van de liefde van God voor ons die het meest zichtbaar wordt in wat Jezus voor ons heeft gedaan.

Droom

Brain Oldrive is zich bewust van de rijkdom die God geeft in de natuur en de potentie die Africa als continent heeft. Zij dromen dat zo de armoedespiraal van Africa doorbroken zal worden en mensen mogen leven in harmonie met God. We dromen met hem mee en bidden God dat deze verandering ook in Malawi mag komen. We willen trouwe dienaren zijn van God en zijn ons erg bewust dat deze verandering alleen van Hem kan komen. 

Meer informatie over Foundations for Farming op de volgende websites: