Familie Bos

Familie Bos


Wie zijn we?

Wij zijn Johannes en Marieke Bos. We hebben drie kinderen ( Nadia, Rebecca en Lisa).
Johannes heeft in Nederland gewerkt als hovenier en was binnen de kerk actief in het evangelisatiewerk en het jeugdwerk.
Marieke heeft haar studie(MSc) Internationale Ontwikkelings Studies afgerond in Wageningen. Daarna heeft ze de Zij-Instroom voor de PABO gedaan en gewerkt als leerkracht op een basisschool.
Samen hebben we onze liefde voor Afrika verwezenlijkt door in 2007 af te reizen naar Malawi. We hopen als team op een holistische manier te werken, omdat we ons geloof in woord en daad willen uitdragen. Sociale en geestelijke armoede zijn in het leven met elkaar verweven en daarom moet er in de geboden hulp aandacht zijn voor beide.


 

Waarom naar Malawi?

We waren op zoek naar mogelijkheden in Afrika, waar we met onze gaven en beperkingen aan het werk konden. We zijn bij Liebenzell Mission uitgekomen die een project in een afgelegen gebied wilde opstarten en daarbij graag ons zou willen inzetten in hun team.
Malawi is een van de 10 armste landen van de wereld. 85% van de mensen leeft op het platteland en is afhankelijk van zelf-voorzienende landbouw. Door slechte oogsten is de voedselzekerheid in de laatste jaren steeds verder afgenomen. De politiek is stabiel en er is een mix van Chirstenen en M'slims. We zien zo veel mogelijkheden voor het rijke evangelie van God om in mensen-harten liefde en vrede te brengen.

Toekomst

We wonen nu in Zomba nadat we drie jaar op het platteland (Mangochi district) hebben gewoond. Dit was een rijke ervaring die we niet gauw zullen vergeten. Nu richten we ons op een groter gebied (Zomba en Machinga). Ondanks dat we in de stad wonen, proberen we zoveel mogelijk betrokken te zijn bij de mensen op het platteland. Zolang het kan met de scholing van de kinderen (kosten en scholingsmogelijkheden) hopen we hier in Zomba te blijven. Daara is het de vraag of onze kinderen verder naar school kunnen in Malawi of dat we naar andere landen moeten kijken en eventueel terugkeren naar Nederland.
God zal ons daarin stap voor stap leiden en de weg wijzen. Wij voelen ons erg thuis in Malawi en hopen dit land, en de mensen hier, nog lang te mogen dienen.