dinsdag 15 november 2016

Nieuwsbrief
Onze nieuwe nieuwsbrief via de website van de GKV Houten. Veel leesplezier.

zaterdag 4 juni 2016

Na aanleiding van de El Nino zijn we nu bij de rivier begonnen met irrigatie.

Ik dank God voor GVH (Chief) Maluwa. Hij heeft zijn eigen velden belangeloos beschikbaar gesteld aan het dorp om te gebruiken voor irrigatie. Vorig jaar verbouwde hij tomaten en mais in dat gebied maar nu heeft hij wat er stond weg gedaan om anderen te helpen. Wat een voorbeeld van onzelfzuchtig dienen.

After the El Nino this year we have started with irrigation along the river.

I thank God for chief Maluwa, who cleared his fields and all what was on it to give it to the community to he used for irrigation. He was always active on that field with growing tomato's and maize but now he cleared his field and is serving his community. what an example of unselfish serving.


Een andere grote hulp is Sydini, de jonge man die een geultje graaft voor het water.
Hij is een rustig jongen, die in de tijd dat hij bij ons is erg verandert is. Zelf zegt hij het zo: Ik ben nu niet meer opvliegend en heb vrede in mijn hart gekregen.
Hier helpt hij de mensen met het irrigeren, ook hielp hij om de pomp aan de praat te krijgen. Hij heeft interesse in motor techniek en bouwen, kan veel leren met het onderhoud van de motor waar Isaac op rijd en binnenkort te bouw van de toiletten en klas lokaal.

Another great person is Sydini, a jong man who on the picture is digging the drain for the water. He is a quiet boy who has changed a lot in the time that he is working with us. He explained it like this: now I'm not so quick tempered and I have peace in my heart now.
Her he is helping the people with irrigation and also to get the pump running. His interested is in mechanics and building, He can learn a lot by tanking care of the motor that Isaac is driving and soon with the building of the toilets and classroom.

Mais zaaien in juni, midden in de droge tijd. Dit geeft hoop en nieuw perspectief aan de mensen. We bidden dat God het werk mag zegenen.

Planting maize in June in the dry season. This gives hope for a new future for the people. We pray that God will bless the work of these people.

donderdag 21 april 2016

Wat is Christelijke hulp na El Nino?

Dit jaar is in een groot deel van oost- en zuidelijk Afrika de oogst mislukt. El Nino heeft een grote droogte veroorzaakt. Miljoenen mensen worden bedreigd met honger. Wat kunnen we doen?

De voor de hand liggende oplossing is om mensen eten te geven. Vaak gaat dat zo; kleine NGO’s, kerken en zendingsorganisaties kopen in het land zelf mais op om dat uit te delen aan hun doelgroep. Het gevolg daarvan is echter dat de vraag naar mais erg toeneemt en dus de prijs omhoog gaat. De doelgroep wordt geholpen met gratis mais, voor zover de financiën dat toelaten, maar andere mensen worden geconfronteerd met een forse verhoging van de maisprijs en zij zullen dus dieper in de buidel moeten tasten om hun maistekort aan te vullen. Dit veroorzaakt jaloezie en staat onderlinge liefde in de weg.

Veel mensen in Afrika die leven van de kleinschalige landbouw hebben weinig eigenwaarde doordat ze het idee hebben dat ze weinig kunnen. Als er mais aan hen wordt uitgedeeld, wordt dit negatieve zelfbeeld versterkt. Dit brengt mensen ertoe om alleen nog maar hun hand op te houden. Als we breder naar de mens kijken en niet alleen naar de honger, blijkt het resultaat van hulp dus niet zo effectief als we denken!

Als Maluwa Ministries zijn we actief in Malawi. Het afgelopen jaar hebben we een demonstratieveld gekregen van de leider van het dorp waar we werken. De mais die we hier verbouwen volgens de Foundations for Farming (FfF) methode doet het goed, terwijl de omliggende velden er slecht bij staan. We zien dat het mogelijk is om ondanks de moeilijke weersomstandigheden toch voldoende te oogsten.
De FfF methode gebruikt zo veel mogelijk natuurlijke materialen om een beter resultaat te krijgen, zo wordt de grond bedekt met overgebleven plantmaterialen die normaal verbrand zouden worden. Die bedekking heeft de grond geholpen om al het regenwater goed op te nemen. Ook heeft het uitdroging van de grond voorkomen omdat de zon op de grondbedekking schijnt en niet direct op de grond zelf.

Als alle kleinschalige boeren in Afrika deze methode in dankbaarheid aan God, gestructureerd en met volle inzet zouden toepassen, zou het continent er in een aantal jaar heel anders uit zien. Dit vraagt een verandering van landbouwmethode, verandering van zelfbeeld en werken naar zelfredzaamheid. Alleen God kan mensen helpen om door zo’n proces heen te gaan. God wil dat mensen Hem leren te vertrouwen en hun hele leven aan Hem geven.

In de tijd van Elia heeft God de droogte gebruikt om publiekelijk te laten zien dat Hij alleen God is, met als hoogtepunt het vuur dat neerdaalde op de berg Karmel. God kan elke situatie gebruiken om mensen op hun knieën te brengen en te doen belijden: alleen Hij is God. Dit vraagt om zelfreflectie, om diep in ons hart te kijken om zo te beseffen wie God voor ons is in deze situatie.

In Maluwa Ministries passen we de hierboven genoemde overwegingen toe in ons werk in deze tijden van droogte. Als eerste zoeken we in alles Gods leiding en bidden we Hem om ons inzicht te geven wat God wil dat we doen in deze situatie. Ook zijn we bezig met het opzetten van kleine veldjes die we kunnen irrigeren met water uit de rivier. Op deze manier kan er meer mais worden geoogst. Na de oogst zullen we mais opkopen in gebieden waar er redelijk geoogst is om deze mais op te slaan en te verkopen. De verkoop zal plaatsvinden in de tijd van schaarste, maar dan wel voor de kostprijs en dat is ver onder de marktprijs van dat moment. De maisprijs verdubbelt namelijk in tijden van schaarste.

Samen met de Malawianen willen we zoeken naar oplossingen die op korte en lange termijn mensen verder helpt. Dat is niet eenvoudig, omdat mensen in nood en stress vaak alleen naar de korte termijn problemen kijken en moeite hebben om alle mogelijkheden te zien. We staan naast de mensen om Gods liefde te delen en ze te bemoedigen op hun weg. We laten hen zelf keuzes maken en laten zien wat de gevolgen van die keuzes zijn, zonder ze te manipuleren.

Alleen met Gods hulp is het mogelijk om mensen nieuw levensperspectief te geven.

Johannes Bos

(foundationsforfarming.nl)


woensdag 23 maart 2016

Kijk ook eens op:
http://www.utrechtmission.nl/

https://web.facebook.com/Utrecht-Mission-324771550875626/?fref=ts

woensdag 20 januari 2016

 The plan for building at our plot in Maluwa.

Het plan voor de gebouwen op ons land in Maluwa.
Some pictures of our demonstration field.
You can see the result of the implementation of Foundations for Farming

Een aantal foto's van onze demonstratie veld.
Je kan het resultaat zien van de toepassing van Foundations for Farmingvrijdag 8 januari 2016

Dit jaar hebben we voor de eerste keer een maisbank, hier wordt mais verkocht (voor de inkoop prijs van mei) aan de mensen in het gebied Maluwa   Dat is een stuk goedkoper dan de marktprijs. Het is een mooie manier om mensen op een duurzame manier te helpen; de mais is goedkoper dan op de markt, maar ze betalen er wel voor. Hierdoor kunnen we van het geld wat terug gekomen is weer mais kopen in mei dit jaar en kan de maisbank doorgaan zonder extra kosten. 

This year we could start with the maize bank, Here mais is being sold to the people in Maluwa area for the price that we bought it for, in May. That is much cheaper than the current price on the market. This is a nice way in helping people in a sustainable way; the maize is available and cheaper but they need to buy it. The return of the sales will be used to buy maize again in May this year.  The maize bank can keep running without further additional costs. 
Het mais plot staat er goed bij. Een Pfumvudza plot is een plot met mais, waarvan de oogst genoeg moet zijn voor een familie om een jaar van te eten. We hebben een tweede keer moeten planten omdat na de eerste keer de grond opdroogde en daardoor het zaad niet door de korstlaag heen kon komen, maar de tweede keer was het veel beter. De kippenmest doet zijn werk en de mensen zijn verbaasd dat de mais er zo bijstaat. We zouden willen dat iedereen zo'n veldje zou hebben op deze standaard.

The maize is doing fine on our plot. We use the measurements of a Pfumvudza plot; a field with the size big enough to feed one.family for a year. We had to replant due to very sunny weather after planting, therefore the seed could not get trough the hard crust of topsoil. but the second time was good. The chicken manure is doing its job well and the people are impressed by looking at the maize. We hope that in the future everyone will have a field like this and on this standard. 
De mais bij de buren heeft dringend regen nodig. Het heeft hier vanaf na de kerst niet meer geregend, terwijl het wel erg warm is. Er is regen voorspeld, we bidden dat het dus komt. Verder zijn er berichten dat in Zimbabwe en Zuid-Afrika het erg droog en daardoor een tekort aan voedsel dreigt te ontstaan. Willen jullie voor ons, Malawi en Zuidelijk Afrika bidden? 

The maize at the neighboring fields are in high need or rain. We haven't had rain since Christmas and it is very hot. The weather forecast predicts rain and we pray that it will happen soon. We also have heard that in Zimbabwe and South- Africa there is a drought and a high chance that there will be shortage of food. Will you pray for us, Malawi and the south of Africa?