woensdag 29 januari 2014

abambo Richi, excellent work. A man with an eye for detail. 
Abambo Richi. exclusief werk. een man met een oog voor detail

Abambo Chimpeni. this is the second year that he is farming Foundations for Farming
Het tweede jaar dat hij deze landbouwmethode toepast. 

Old lady cleaning around her house. still happy and smiling. she does not know how old she is. very old. 
Een oude vrouw die rond haar huis de boel schoon houd. ze weet niet hoe oud ze is, erg oud. 


The green maize is from compost manure. the yellow one is from another person
De groene mais is met compost. De gele mais is van iemand anders. 


Our garden. the maize is 2x my length. 
Onze tuin. De mais is een keer zo groot als mij. 

donderdag 16 januari 2014

Dankpunten voor 2013

We zijn God dankbaar voor zijn zegeningen in 2013. We kijken terug op een mooie start van Maluwa ministries. We hebben veel verschillende lessen gegeven over landbouw, life skills,rentmeesterschap en het ontwikkelen van karakter. De interesse is hoog en we zijn dankbaar met de contacten die we konden leggen met veel verschillende mensen.
De nood is hoog, soms is het moeilijk om te zien hoe diep de problemen zijn, en te zien welk leed mensen doormaken. Maar we blijven omhoog kijken naar God en verwachten oplossingen die van Zijn hand komen. In de nood zien we meer van het reddende werk van Jezus voor deze wereld.
Voor de kinderen was het ook een bijzonder jaar, eerst de thuisschool met juf Marieke v. Dreuten en nu naar de internationale school in Zomba. Leren in een klas met andere kinderen. Nieuwe contacten en nieuwe vriendjes. twee middagen geeft juf Marieke ze nog Nederlandse les. Met Marieke en mij gaat het ook goed, we zijn dankbaar voor het leven dat we hier in Malawi mogen hebben, we overleggen veel en blijven leren van elkaar.

Gebed voor 2014
Het is nu een druke tijd voor de mensen op het platte land met landbouw. We bidden dat ze goed mogen oogsten, en speciaal voor de mensen die Foundations for Farming uitproberen of op grote schaal toepassen.

Voor ons is het nu een tijd om na te denken over hoe het verder moet en lessen voor te bereiden voor het nieuwe seizoen. We zoeken Gods leiding hierin. Het lijkt er op dat we meer met ondernemerschap willen doen, d.m.v. het opzetten van ondernemerclubs. We denken aan drie clubs: een boomkwekerij club, een kippenhouderij en een club waar voedingsproducten worden geproduceeerd zoals: mango jus, baobab koffie en jam.
In de clubs leren mensen over: God en je onderneming, boekhouding, het product/ de dienst en hoe ze door samen te werken meer kunnen bereiken.

Verder gaan we door met het discipleship programma voor de 12 boeren. Samen met deze boeren hopen we ook meer te doen in het bereiken van het hele dorp. Onze wens is om 65% van de hele gemeenschap te berijken met: foundations for farming, het evangelie en karakterontwikkeling. zo hopen we dat Maluwa gebeid een model dorp kan woren waar anderen van kunnen leren.

Er is een uitgebreid jaarverslag ( Engels) beschikbaar over het project, indien er belangstelling voor is dan graag even een berichtje naar ons.

Als we klaar zijn met het brainstormen dan zullen we een overzicht geven van de plannen

We wensen jullie allemaal Gods zegen

Johannes
tree planting day
trees from the community tree nursery
Boomplantdag, de bomen komen uit de door de mensen opgezetten en ounderhouden kwekerij

visiting of a chief who used goat manure, he is surprised by the result of his works
bezoek bij een cief, hij heeft gijtenmest gebruikt op zijn velt. Hij is zelf verbaast over het resultaat van zijn werk. 


Malawi is beautiful 
mooi

really beautiful
erg mooi