maandag 18 november 2013

19 november
An old lady, over 85 years old. struggling with life? All the people who live around her are her children, grand children and grand grand children. she can count her blessings every day.

Een oude oma van over 85 jaar oud, in d emoeiten vna het leven? alle mensen die om haar heen wonen zijn haar kinderen, kleinkinderen en achter klein kinderen. ze kan elke dag haar zegeningen tellen. 

lady Diana

It's coming soon...

Het komt er aan...

A young boy practicing Foundations for Farming

Een jonge jongen die ook Farming Gods Way doet.

woensdag 30 oktober 2013

FGW presentation in Chambalanga


Water run off demonstration
demonstratie hoe regenwater wegstroomt 

Character first training in Zomba BaptisChurch
Eerst Karakter training in de Zomba Bpatist Kerk

Fly catchers making in the Life Skill Club
Vliegen vangers maken in de Life Skill Club

Dankpunten Oktober 2013 

We hebben verschillende vergaderingen gehad met de autoriteiten om onze relatie met de dorpen te bevestigen en duidelijk te maken wat we doen en hoe we werken. Deze vergaderingen zijn allemaal goed verlopen. De leiders zijn dankbaar voor wat we doen. Er was respect voor onze manier van werken; dat we niet komen om materiaal uit te delen maar mensen verder te helpen met de middelen die ze zelf hebben. Deze methode verhoogt de eigenwaarde van de mensen die dat ook heel hart nodig hebben en geeft hun duurzame mogelijkheden.

In de dorpen waar we werken hebben we een aatal keer de landbouw film laten zien en uitleg gegeven over hoe ze met Farming Gods Way kunnen beginnen. Dit is ook goed gegaan alleen is twee keer de generator er mee gestopt waardoor de mensen niet de hele filmkonden zien. Dat porbleem is na twee keer opgelost en nu doet de generator het weer goed. We hopen dat meer mensen, die dit nog niet gedaan hebben, het komende regenseizoen FGW gaan uitproberen.

De life skill groep draait ook goed, en de komende keer is de laatste keer voor de regentijd en dan zal er een tijd geen life skill groep zijn. Marieke is ook met een nieuwe Chichewa klas begonnen, er zijn nu in die klas 5 deelnemers. Een paar jonge mensen die kort in Malawi zijn, maar ook een aantal zendelingen die hier voor langere tijd zullen leven.

Gebedspunten November 2013
4 November Werken op de Namingazi farm, en 5 nieuwe boeren trainen in FGW. 
5 November Follow-up FGW training in Sakata project, bezoeken van de boeren.
6 November         Feestelijke afsluiting van de Life Skill Club voor dit seizoen. Er komen mensen van de                                   community radio, landelijke radio en de landelijke krant.
8 November Introducion in FGW in Maluwa gebied.
16 November Verjaardagsfeestje van Rebecca
17 November Preken in de CCAP kerk in Chuluchosema
22-24 November Bezoek aan Chisomo en verdere training FGW met soja
28-30 November Volgen van een Career direct cursus by Crown in Blantyre.

 • We hopen nog een aantal dorpen te kunnen trainen om FGW uit te proberen op kleine schaal. 
 • Crown is hun trainingscentrum aan het uitbreiden met een productie afdeling van honing en kaas. Dit zijn producten die verkocht worden om het werk van Crown in Blantyre te kunnen financieren. Ik zal onze collaga’s helpen met het maken van een houtconstructie voor het dak.
 • Het regenseizoen zal vermoedelijk (normaalgesproken) deze maand beginnen en we bidden God of Hij goede regens wil geven en ook (speciaal de mensen die FGW toepassen) wil zegenen met een goede oogst.  

zaterdag 12 oktober 2013

Yesterday we went to traditional authority (T/A) Chikowa together with group village headman (GVH) Maluwa and GVH Chambalanga. We could formalize our relationship with these communities and she (T/A) is receiving or involvement with open hands.

After that we did another presenation in Maluwa village where over 60 adults came and lots of kids (80% where moslims because our friends advertised in the mosque.

Gisteren zijn we naar de T/A Chikowa geweest samen met GVH Maluwa en Chambalanga. we konden onszelf introduceren en de contacten officeel maken.

daarna zijn we in Maluwa village geweest om een presentatie over landbouw (op Gods manier) te geven. er waren meer dan 60 volwassenen en nog veel meer kinderen. 80% waren moslims omdat onze vrienden in de moskee hebben afgekondicht dat dit zou plaatsvinden.

maandag 30 september 2013

Dankpunten September.

Isaac Masanga heeft op 21 September zijn certificaat gehaald na een training van 6 weken bij Crown in Blantyre. We zijn er met zijn vrouw en kinderen naartoe samen met 3 mensen uit de dorpen waar we werken.  Het was een mooie dag en het was fijn om te zien hoe hij verder gegroeid is in kennis, karacter en geloof.
We zijn ok blij dat hij nu weer thuis is en ons verder kan helpen in het werk wat we doen. Niet alleen in vertalen maar meer ook om samen te kunnen overleggen, vragen over de cultuur te kunnen stellen en samen biddend onze weg te kunnen zoeken.

Er waren een aantal plaatsen waar we een training konden geven over Farming Gods Way/ Foundations for Farming. Op alle plaatsen is de interesse groot en de bereidheid om te leren ook. We zijn erg dankbaar voor alle response en de bemoediging die wij zo ook weer terug krijgen.

De life skill club draait nu goed, de deelname is rond de 25 mensen. In September is Philles een aantal keer geweest als gast spreker, waarin ze voornamelijk stil heeft gestaan bij gezondheid en hygiene. Isaac is nu weer terug en helpt Marieke met de lessen.

Gebedspunten voor Oktober
30 september tot 2 oktober conferentie/ discypleship programma voor de 12 boeren.
5 oktober stewardship/ rentmeesterschap training in de Zomba Baptist kerk
7 oktober vergadering met de ‘burgemeester’ van Chambalanga
8 oktober Vergadering met de ‘burgemeester’ van Maluwa
9 Oktober Life Skill Club
11 oktober Met de twee brugemeesters naar de Traditional Autoriteit voor een officieel
bezoek.
14 oktober Bezoek aan Silas Ngozana ( profesor van de gereformeerde kerk en
domiee in Maluwa dorp)
19 oktober Character first training in de Zomba Baptist kerk
23 oktober Life Skill Club

In deze maand zullen we ook een vergadering hebben met de landbouw voorlichter van de overheid en met de District Counselor (profinciale leider)
We willen onze visie en werkwijze uitleggen en rapporteren over wat we doen en niet doen zodat de overheid het ontwikkelingswerk can coordineren.
Ook hopen we nog in verschillende gebeiden een introdcutie te geven in Foundations for Farming zodat mensen het dit jaar uit kunnen proberen in het regenzeisoen. ( november tot april)
We zijn bezig op de Namingazi farm om een demonstratie veld voor te bereiden en we hopen er een aantal boeren uit de buurt te kunnen trainen.

donderdag 5 september 2013

Dank punten Augustus

We zijn dankbaar dat we de afgelopen maand een aantal dagen vakantie konden houden. We zijn drie nachten naar het meer geweest samen met collega's uit Malawi en ook een familie uit Burundi.
Verder hebben we onze vrienden in Blantyre weer ontmoet. Het was fijn om met iedereen te kunnen bijpraten en samen te bidden voor elkaar.

Marieke is druk bezig geweest met de Life Skill Club. De opkomst is nu goed en de mensen komen ook redelijk op tijd. Er zijn een aantal vrouwen dat erg leergierig zijn en ook direkt toepassen wat ze geleerd hebben, dat is erg bemoedigend.

Verder zijn we bezig om de lessen die we geven duidelijk te dokumenteren en er een manual van te maken zodat anderen die ook zoiets willen doen de kennis kunnen gebruiken, we hebben daarom van alle workshops gedetaileerde foto's gemaakt die duidelijk maken wat de verschillende stappen zijn om b.v. mango jus te maken.

Gebedspunten voor September: 

2 September hadden we een gesprek met onze collega's van het oude project Ubwenzi.
we bidden dat het contact verder mag groeien.

3 september een training in het dorp van dominee Kalulu in Foundations for Farming
4 September twee trainingen in de dorpen waar George en Philles werken in Foundations for Farming
11 September Life Skill Club
13 September training in Chisomo voor de nieuwe studenten in Foundations for Farming
14 September terugkeer van Marieke van Dreuten ze gaat werken voor de Zomba Baptist kerk en geeft onze en andere kinderen Nederlandse les op twee middagen.
21 September Graduation bij Crown van onze medewerker Isaac Masanga
22 September bezoeken van CCAP kerk in Chuluchosema
25 September Life Skill Club
30 September tot 2 Oktober de laatse discipleship training voor dit jaar.

Verder zijn we nog bezig met:

 • De manual
 • Ook hopen we in September en Oktober nog meer trainingen te geven in Foundations for Farming in nieuwe gebieden zodat de boeren het komende seizoen het een en ander kunnen uitproberen. 
 • Tevens gaan we in deze tijd plannen maken over inkomensgenererende activiteiten voor; de boeren, de dorpen en voor Maluwa Ministries.


Dank jullie wel voor jullie gebeden.

woensdag 28 augustus 2013

Lieve familie, vrienden en anderen,

“Tenslotte zijn er de mensen die het goede nieuws horen en begrijpen. Bij hen draagt het zaad vrucht,soms honderd-, soms zestig-  en soms dertigvoudig. ” (Mattheus 13:23 Het Boek)

Bos-nieuws
Terwijl in Nederland de hittegolf toesloeg, staken wij de open haard aan... Het koude seizoen was dit jaar echt koud; dus sokken en truien uit de kast... De kids groeien razendsnel... Af en toe ga ik met een paar andere vrouwen uit Zomba naar de tweedehands kleren markt om een nieuw voorraadje in te slaan. Dit keer was de oogst goed: een schooltas voor Rebecca, zwempakken, leggings en een paar leuke blousjes; het meeste voor minder dan 1 euro per stuk (dat is mooi winkelen!) Twee en half uur later was de tas vol, portomonnee leeg en energie uitgeput. Bij thuiskomst werd alles gelukkig met veel gejuich ontvangen....
Lisa die rent overal achter de andere meiden aan. Ze kopieert exact wat ze de anderen ziet doen. Ze kletst heel wat en kent zelfs al een paar woorden Chichewa: Mai, bambo en agogo. Ze helpt graag aardbeien oogsten in de tuin, al is het vaak al purree voor we bij de keuken terug zijn..., met wortels gaat het gelukkig beter....   

School- een weekje wennen
De laatste week van het schooljaar konden Nadia en Rebecca een weekje komen wennen op hun nieuwe school. Ze voelden zich heeel groot en waren net twee trotse pauwtjes in hun school uniform. Gelukkig kenden ze al aardig wat kinderen op school en was het daarom niet zo eng... Voor Rebecca was het Engels even wennen, maar ze deed vanaf de derde dag goed haar best zich met haar Nederlandse Engels verstaanbaar te maken. De kinderen van de dominee van de ZBC komen regelmatig spelen op zondag. Edwin is net zo oud als Nadia en Elisabeth is Rebecca’s grote vriendin. In Zomba zijn er veel vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen.     

Vakantie
We zijn in Augustus nog drie dagen naar het meer geweest. De kids waren zo enthousiast, dat ze twee weken van tevoren hun rugzak al hadden ingepakt met alles wat ze mee wilden hebben... We gingen samen met Debora (een collega uit Malawi) en familie Anderson (collega’s uit Burundi, waarmee we in Canada samen de training hebben gedaan). Onze drie meiden hebben zich goed vermaakt met hun drie meiden, al was het af en toe een babylonische spraakverwarring (Duits, Engels, Frans, Nederlands, Kirundi en Chichewa....).

Vriendelijke groeten van
Johannes en Marieke,

Nadia, Rebecca en Lisa Bos

Farmer Discipleship Program – Getuigenis van God’s werk

Zijn naam is Wisky Minola. Een kleine man, zo’n 50 jaar oud. Hij is een van de 12 boeren die getraind worden in het discipleship programma. Hij is een M’lim, maar doet gewoon mee met alle bijbelstudies en gebed.

Op het programma (in lijn van de alpha course) staat het werk van de Heilige Geest en hoe je vervuld kan worden met de Heilige Geest. Ik (Johannes) vind het spannend. Ik wil er geen opgeklopt iets van maken, maar ik wil ook laten zien dat God bestaat en veel kan doen in ons hart. Ik besluit maar om de film ‘A glimpse of eternity’ te laten zien. Daarna leg ik uit dat God ons Zijn Geest wil geven om ons nieuw leven te geven en ons hart te veranderen. Als ze willen kunnen ze naar Isaac en mij komen en kunnen wij voor ze bidden. Om de beurt stapt iemand in het midden van de circel en legt uit waar ze gebed voor willen.

Maar meneer Minola komt later, alleen. Hij wil persoonlijk met ons praten. Zijn vrouw is bij hem weg gegaan. Hij denkt dat het komt omdat hij hiv-positief is en zij graag nog meer kinderen wil. Zij is veel jonger dan hem ontdek ik later, ik schat begin twintig en samen hebben ze een kind. Hij legt uit dat hij naar Zuid Afrika is geweest om daar te werken, toen hij vaak ziek werd is hij terug gekomen naar Malawi. Daar bleef het doorgaan, toen zei de dokter dat zij zich moesten testen. Hij was positief en zij niet. Nu een tijdje verder wil zij hem niet meer. Hij vind dat hij niks verkeerd gedaan heeft, als ik vraag of hij een idee heeft wat er gebeurd kan zijn dat hij positief is geworden dan zegt hij dat het overal kan zijn gebeurd, bij de kapper met het scheren, of in het ziekenhuis of zo. Ik probeer door te vragen zonder hem af te stoten, of er in Zuid Afrika iets is gebeurd, maar hij ontkent dat, en hij vind dat zijn vrouw hem in de steek gelaten heeft.

Een maand later is er weer een training van drie dagen. Hij is stiller dan anders. Als we het hebbben over rentmeesterschap en budgeteren dan vraagt hij of hij dat ook met zijn vrouw zou moeten bespreken. Ik leg uit dat als ze dat niet doen dat het altijd achterdocht geeft in de relatie. Als ze samen open zijn over hoeveel ze verdienen en hoe ze hun geld willen besteden dan geeft het daarna ook de vrijheid om het geld volgens het budget te besteden, en dus uiteindelijk veel minder discussie en spanning. Ik merk dat het veel los maakt in de goep en besluit de film ‘’fire proof’’  te laten zien; een voorbeeld van hoe je kunt investeren in de ander en in je huwelijk.

Wisky Manola wil weer gebed, en hij vraagt of we langs willen komen om te getuigen, als hij vergeving wil vragen aan zijn vrouw en haar te vragen om weer terug te komen. Binnen twee dagen gaan we bij ze langs, en om een lang verhaal kort te maken: ze zijn weer samen. Hij heeft tegen zijn vrouw gezegd dat hij aan het veranderen is sinds hij deelneemt aan dit discipleship programma. Een week later komen we nog eens bij hem op bezoek, en ze zien er uit alsof ze net getrouwd zijn.

God is aan het werk, het is geweldig om dit te mogen zien gebeuren en vanaf de zijlijn erbij betrokken te zijn... 

Farmer Discipleship Program
De twaalf boeren, ze worden in hun gebieden ‘de adviseurs’ genoemd, hebben nu 3 conferenties gehad. De laatste conferentie ging over bomen en natuur behoud. De advisieurs hebben tijdens de conferentie geleerd hoe ze van 30 bakstenen en modder een kookstoof kunnen bouwen voor twee pannen. De kosten zijn, behalve vieze handen, niets en de voordelen zijn enorm; ze gebruiken maar een derde van het brandhout, het eten is sneller klaar, minder rook en daardoor minder oog en ademhallings klachten.... De dag nadat de GVH Maluwa thuiskwam heeft hij er een voor zijn vrouw gebouwd; geweldig wat een inzet! Ook zijn er plannen gemaakt om een bomen kwekerij op te zetten in het gebied om bomen te kweken voor brandhout, en fruit en medicinale bomen. Via de lessen over budgeteren belandden ze in het onderwerp huwelijk. Veel wantrouwen tussen partners en de scheidingen die daaruit voort komen hebben te maken met geld en het beheer van resources.
Het is geweldig om de impact te zien van dit train the trainer programma. Via de twaalf mensen zijn nu meer dan 200 mensen getraind in compost maken; er zijn meer dan 30 (voorbeeld)-compost hopen op verschillende plekken in Maluwa en Chimbalanga.    

Life-Skill Club – De dorp-magnetron
Op de life-skill club hebben we het de afgelopen maanden ook gehad over bomen en het besparen van brandhout. 3 van de ‘adviseurs’ hebben geholpen om bij de kerk twee kookstoven te bouwen. We hebben ook leren koken met de basketcooker. Een mand die eten warm houdt en waarin je je eten kunt laten gaar koken. Bijvoorbeeld rijst hoeft maar twee minuten te koken en gaat dan in de mand. Een half uur later is je rijst gaar. Toevallig waren er ook andere vrouwen rijst aan het koken op een open vuur, en zo konden de vrouwen goed de verschillen zien. De rijst op open vuur was aangebrand en ze konden een bord vol rijst niet serveren aan de gasten; de pot was verbrand en het kostte een half uur de boel weer schoon te krijgen. Van onze rijst konden we alles eten en het was een eitje de boel weer schoon te krijgen. Met de bijbelstudie hebben we gepraat over de vrucht van de Heilige Geest; hoe je de Helige Geest kan vragen bepaalde eigenschappen in je leven te laten groeien en andere ‘rotte’ vruchten (verkeerde eigenschappen) te verwijderen... 

Zomba Baptist Church
Afgelopen maanden heeft Johannes in een wijk van de ZBC een training kunnen geven over Stewardship (rentmeesterschap); Hoe ga je om met dat wat je hebt, hoe kun je je resources op een goede manier budgeteren, welk karakter heb je nodig om dat te kunnen doen en wat voor impact kan dat hebben op je relatie en je gezin...  

Dit was een impressie van de activiteiten van de afgelopen maanden

vrijdag 2 augustus 2013

dankpunten Juli

We zijn dankbaar voor alles wat er kon gebeuren in Juli.
In de afgelopen maand hebben we George en Phillis geholpen in de twee dorpen waar zij actief zijn. We hebben hun geholpen met de landbouwtraining: compost maken en een stukje veld voorbereiden. in totaal zijn we daar vier dagen mee bezig geweest. De trainingen zijn goed verlopen en we merkten dat de boodschap goed over kwam door de vragen die gesteld werden en de interresse die getoond werd.

De life skill club heeft een doorstart gemaakt. De deelnemers kwamen steeds later en daardoor was het moeilijk om het hele programma te doen. Daar hebben we toen een punt van gemaakt en gezecht dat we de volgende keer ook niet/ anders kerkende vrouwen ook toelaten. Dat heeft goed resultaat gehad en nu komen de vrouwen meer op tijd en is er ook een grotere groep de deelneemt.

De derde discipleship taining is ook goed verlopen. De interesse blijft hoog en we merken dat het veel uitwerkt in de levens van de deelnemers. Het is voor ons erg speciaal om te zien dat God bezig is in het leven van deze mensen. Extra fijn omdat 4 van de 12 moslim zijn, en zij de afgelopen keer een bijbel hebben gekocht.
De motivatie om toe te passen wat ze geleerd hebben is erg hoog en dat maakt een begin van verandering zichtbaar in de dorpen.

We hebben drie keer een training gegeven in een kleine groep van de kerk over rentmeesterschap. Deze training is ook goed ontvangen, het heeft de mensen aan het denken gezet en vaardigheden gegeven om hun eigen budget in de hand te houden.

De preek in de kerk is gegaan over onze transformatie. Hoe God ons accepteerd zoals we zijn, maar tegelijk ook wil vernieuwen en een nieuw leven wil geven.

Verder gaat het ook gestaagt verder met de mensen die chichewa lessen volgen. Het is mooi om te zien hoe we anderen kunnen helpen om meer van de taal te leren en zich zo ook meer thuis te mogen voelen in Malawi.

Gebedspunten Augustus
4 Aug. bezoek aan de CCAP kerk in Maluwa
6 Aug. Werken op de Namingazi farm om de demonstratie velden verder voor te bereiden.
7 Aug. Life Skill Club
8-9 Aug huisbezoeken in Maluwa en Chambalanga dorpen om de mensen van de programma's te bezoeken
9 Aug jeugd outreach van de kerk
10 Aug zondagsschool
15-24 Aug zijn we op vakantie eerst een paar dagen aan het meer met collega's (een familie die in Burundie werkt) en daarna met Johannes zijn verjaardag een paar dagen bij Mulanje gebergte.
25 Aug Preken in deZomba Baptist kerk
28 Aug. Life skill Club
31 Aug. heeft de partnerkerk van Liebenzell in Malawi een feest t.b.v. het 30 jarig bestaan.

Bedankt voor jullie gebeden, God gaat voor ons uit, Hem zij alle eer.

zaterdag 27 juli 2013

De afgelopen week zijn we met George en Philles naar twee dorpen geweest waar zij werken. We hebben hun geholpen om landbouwlessen te geven. 
De eerste dag hebben we samen compost gemaakt. Er zijn inmiddels heel wat compost hopen uit het land gerezen in Zomba district. 
De tweede dag hebben we de drama/instrucie/ evangelisatie film 'Times of Change' laten zien. In het tweede dorp was het voor de eerste keer voor ons dat we de film in de moskee konden laten zien. terwijl in de morgen de generator het begaf bleef die in de middag het de hele tijd gewoon doen. Het was voor ons een zegen om te merken dat God er was en dat het Zijn bedoeling was dat de mensen de film zouden zien. 
Het was een genoegen om deze mensen te trainen en zo naar God te wijzen en ze hoop te geven. 

In the past week we were together with George and Philles in the villages where they work. We served them with agricultural lessons in the two villages. 
On the first day we made compost together. There are quit a lot of compost piles now rising out of the ground  in Zomba district. 
On the second day we showed them the drama/ instruction and evangelism movie "Times of Change". In the second village was our first time that we could present the movie in the mosque. in the morning we still had some trouble with the generator but in the afternoon everything went very well. It was a blessing to us to realize that it was Gods will that the people could see the movie. 
It was a pleasure to train these people and in that to point to God and to give them hope.

vrijdag 5 juli 2013

Dank en gebedspunten juni- juli

dank en gebedspunten juni - juli

We hadden verschillende trainingen in june. Die zijn allemaal goed verlopen. We zijn dankbaar voor de grote interesse van de locale boeren om meer te weten over FGW. Tegelijk is het bemoeidgend om te zien dat we veel geestelijke input kunnen geven en dat mensen groeien in hun geloof. Ook benadrukken we altijd dat mensen de kennis die de krijgen moeten delen met de mensen om hen heen en dat wordt ook gedaan. zo worden de 12 boeren uit "onze" twee dorpen nu aangesproken met adviseur.

In de laatste training van deze 12 boeren waren we onder de indruk van wat God aan het doen is in hun leven. we hadden de onderwerpen van de alpha course waarin het nu over de Heilige Geest ging, we hebben ze ook een film laten zien van Ilan (Glimps of Eternity, een echte aanrader!!!) over zijn doodervaring hoe hij nu anderen wil helpen met zijn ervaring. Na afloop hadden we 2 uur nodig om voor ieder zijn/ haar persoonlijke situatie te bidden. We zijn dankbaar dat er zoveel openheid was om persoonlijke zaken te delen.

Ook de bijeenkomsten met de jonge moeders waarin nieuwe ideeen worden aangedragen wat mensen kunnen koken met de middelen die ze hebben, zijn goed verlopen. De leergierigheid is vor ons erg bemoedigend. Ook zijn er andere zendelingen die graag net zoiets zouden willen doen en dat is voor Marieke ook stimulerend. We kijken nu hoe we de lessen duidelijk form kunnen geven zodat anderen het makkelijk kunnen kopieeren en in een ander gebied kunnen toepassen.

Het werk op de Namingazi farm vordert gestaagt. De kompost is goed aan het dekomposteren en de mensen zien dat het echt iets is. Verder zijn we de velden aan het voorbereiden en maken we een aantal kleine proefveldjes met de mensen die er komen voor een training.

We hebben ook een aantal leerkrachten van het voortgezet onderwijs getraind die nu weer de jongeren op school kunnen trainen. Echt mooi om te zien op hoeveel gebieden er interesse is en we mensen verder kunnen helpen met onze ervaringen.

Ook hebben we in twee dorpen een introductie gegeven in FGW. In deze dorpen is een ouder echtpaar uit Amerika aan het werk, in trainingen mbt. water en sanitatie. zij vroegen ons om hun t ehelpen in de landbouwtraining omdat ze zelf die kennis niet hebben. (komen uit New York) De interesse in de dorpen was groot, en we gaan de komende maand verder.

Marieke van Dreuten is nu voor iets meer dan twee maanden in Nederland en hoopt dan weer terug te komen naar Zomba om in de baptist kerk te gaan werken op de school en twee middagen de kinderen Nederlandse les te geven. We zijn erg dankbaar voor het afgelopen jaar dat ze onze kinderen les heeft geven.

Juli (gebedspunten)

 • Elke dinsdag werken we op de Namingazi farm om de demosntratie velden verder voor te bereiden. 
 • 10 en 24 Juli geeft Marieke de Life Skill Club in een dorp, deze keer gaan ze een brandhoutbesparende fornuis maken van stenen. Verder zijn ze bezig met het belang van Soja in het dieet.
 • 14, 21 en 28 Juli geef ik een training in een wijk vna de kerk over rentmeesterschap. 
 • 14 Juli bezoek aan de CCAP in het Maluwa dorp
 • 21 Juli preken in de Zomba baptist
 • 15-17 Juli derde training voor de 12 boeren
 • 23 en 25 Juli training in twee dorpen van George en Phillis (de New Yorkers) in kompost maken en FGW.
 • 29 Juli - 2 Aug. gaat Isaac (onze medewerker) nar Lilongwe om daar een training te geven in FGW in het dorp van zijn dominee
 • De kinderen hebben vakantie dus we willen ook wat leuke dingen met hun doen. En in augustus gaan we waarschijnlijk even een paar dagen er tussenuit. 

maandag 3 juni 2013

 Lieve familie, vrienden en anderen,

“Er zal een hoofdweg door dat verlaten land lopen, die ‘Heilige weg’ zal worden genoemd... God zal daar met u gaan...” (Jesaja 35: 8 Het Boek)

Bos-nieuws
Rebecca is de laatste tijd veel aan het nadenken over hoe de hemel eruit zal zien. Tussen het spelen of eten door komt ze opeens met vragen... Zoals: “Is er in de hemel ook een winkel waar je puppies kunt kopen? En mag Tessa (onze hond) ook mee naar de hemel?”
Nadia is veel aan het oefenen met lezen. We proberen elke dag 15 minuten te lezen met de kookwekker. Sinds we de kookwekker gebruiken wil ze opeens langer lezen dan 15 minuten, terwijl ze eerst niet meer dan 2 bladzijden wilde lezen...
Lisa loopt als een echt dametje rond en heeft het kruipen voor goed achter zich gelaten. Ze is erg doelgericht en vergeet nog wel eens een randje of afstapje er tussen in. Ze voelt zich erg groot en wil graag meedoen op school.

Thuisschool
Het schooljaar is al weer bijna voorbij... Nadenken over wat we volgend jaar gaan doen met scholing.... We hebben besloten om de kinderen volgend jaar naar de internationale school te laten gaan. We zien dat het voor Nadia belangrijk is om ook van andere kinderen te leren en vriendinnetjes van haar eigen leeftijd te hebben. Voor Rebecca is het belangrijk om in te stromen in ‘reception class’ zodat ze gelijk in het Engels leert lezen en schrijven.
We zijn heel blij wat Marieke heeft gedaan voor en met onze kinderen. Ze heeft ze met veel liefde en enthousiasme lesgegeven.

Marieke gaat voor een paar maanden terug naar Nederland. Ze heeft besloten dat ze graag nog een jaar in Zomba wil blijven. Ze gaat als vrijwilliger helpen op de Baptist School in Zomba voor een aantal dagen. Daarnaast gaat ze nederlandse lessen geven voor onze kinderen en de kinderen van de familie Klopstra. Ook is ze vol enthousiasme aan het dansen en wil ze graag meer groepen starten.     

Counseling
We hebben sinds een aantal weken gesprekken met een counselor. We hebben tot doel het hoofdstuk Chilonga op een goede manier af te sluiten. We willen jullie gebed vragen voor deze gesprekken en alles wat daarmee weer boven komt...

Bezoek Pa en Ma Koster
In april hebben we pa en ma Koster op bezoek gehad. Naast het laten kennismaken met onze neiuwe collega’s, het bezoeken van onze werkgebieden, hebben we samen genoten van hoe mooi Malawi is en hebben we gezellig samen kunnen spelen en praten.

Vriendelijke groeten van
Johannes en Marieke,
Nadia, Rebecca en Lisa Bos 

Farmer Discipleship Program
Uit twee gebieden ‘Maluwa’ en ‘Chimbalanga’ hebben we twaalf boeren geselecteerd voor een vervolgtraining in Foundations for Farming. De boeren komen elke maand voor drie dagen op de Namingazi-farm, waar ze verder leren over landbouw en hoe God betrokken wil zijn in elk aspect van hun leven. Er zitten ook een aantal M’slims in de groep en we willen jullie gebed vragen speciaal voor deze mensen. De eerste training was in mei en ging vooral over compost maken en het voorbereiden van het veld. Aan de hand van de onderwerpen uit de Alpha cursus hebben ze gesproken over wie God is en wie Jezus is. De boeren waren heel erg betrokken en Johannes en Isaac konden door veel te vragen ze laten nadenken over wie God voor hen is. De boeren hebben in twee groepen plannen gemaakt hoe ze, wat ze geleerd hebben, in hun eigen gebied kunnen delen met anderen.

Life-Skill Club
In Maluwa zijn we, Marieke en Isaac, een club begonnen voor jonge moeders. Twee keer per maand komen we bij elkaar om samen te zingen, bijbelstudie te doen, en te leren over voeding en gezondheid. De eerste keer hebben we onder leiding van Isaac baobab-juice gekookt. Het is leuk om zo weer contacten te kunnen opbouwen met vrouwen in de dorpen.

Isaac
Sinds een maand werkt Isaac als collega voor het Maluwa project. Het was bijzonder hoe God hem in contact heeft gebracht met ons; via een jeugdkamp en een mango juice workshop. Isaac komt uit een m’slim familie, maar is tot geloof gekomen en hij wil graag zijn geloof met anderen delen. We willen gebed vragen voor de relatie tussen hem en zijn familieleden, omdat hij nu geen m’slim meer is.      

God is aan het werk....

S
 We zijn telkens weer verbaasd hoe God Maluwa op onze weg bracht. Zonder te weten dat het gebied zo heette had God deze naam voor het project al in ons hart gelegd. De leider van het gebied; chief Maluwa, is een hele bijzondere man; iemand die met grote nieuwsgierigheid nieuwe dingen leert en uitprobeert. Iemand die vol overtuiging deelt met anderen wat hij heeft geleerd. Iemand die nederig is en tegen de vrouwen zegt gaan jullie maar met de auto mee, dan loop ik wel... Iemand waar God zichtbaar in zijn hart werkt. Zo’n houding van een chief hebben we nog niet vaak meegemaakt... We hebben grote verwachtingen voor wat er in Maluwa kan gaan gebeuren... Ook in Zomba en omgeving ontmoeten we steeds meer mensen, die meer weer willen weten over FfF. De EBCM (kerk waar LM mee werkt) hebben twee mensen gestuurd voor de zesweekse training op het Crown-centrum in Blantyre. Tijdens een grote conferentie voor kerkleiders kregen ze twee uur tijd om te vertellen wat ze geleerd hadden, geweldig! Ook mocht Johannes het personeel van Chisomo bijbelschool trainen in compost maken en FfF.  


Dankpunten mei

De selectie van de 12 boeren is goed verlopen en de eerste training ook. Het was bemoedigend voor ons om te merken hoeveel openheid er was om te leren en om ook God beter te leren kennen. Speciaal ook omdat er een aantal moslims in de groep zitten die gewoon meedoen. Wat een zegen! De cursus gaat over: landbouw, alpha cursus en anderen dienen.

De certificaat uitreiking bij Crown is goed verlopen. De twee studenten van de EBCM hebben veel geleerd, dat kon ik zien toen ze twee weken later een presentaite moesten houden voor meer dan 100 kerkleiders van de EBCM. Het was geweldig om te zien hoe deze jongen jongens met veel flaire een presentatie gaven over landbouw op Gods manier. De interesse was groot.

We hebben een nieuwe rechterhand gevonden in Isaac Masanga. Hij heeft ons al een tijdje geholpen en gaat dat nu full time doen. Hij komt uit een streng moslim gezin (er zit Indies bloed in de familie) en hij is een Christen geworden op de begrafenis van zijn Moeder.

Counselor
We zijn dankbaar voor de goede gesprekken de we konden hebben met de counselor. We merken een stuk erkening en begrip.

Namingazi
We hebben goede afspraken kunnen maken met de Namingazi en gaan daar nu een nieuw veld opzetten en ook zijn we al begonen met de compost productie om de grond te kunnen verbeteren.

Lifa Skill Club
Marieke heeft al twee bijeenkomsten gehad met de jonge moeders. Het enthousiasme is hoog en de leergierigheid van de mensen in Maluwa dorp blijft ons ten positieve verbazen.

Compost
In een 3e dorp hebben we nog een training gegeven in compost maken. Ook daar was de interesse weer groot. Mooi was ook dat dit dorp iets verder licht dan de andere twee dorpen waar we vorig seizoen zijn begonnen.

Gebedspunten juni
 1. 4-6 juni van training sakata project de CCAP/ Namingazi 12 boeren zullen de basis training krijgen over Farming Gods Way.
 2. 6 juni heeft Marieke een training voor vrouwen op de Namikango bijbelschool tussen Zomba en Blantyre.
 3. 8-9 juni gaat Marieke met een groepje (zendings) vrouwen de berg Mulanje beklimmen, een nacht op de berg en dan weer terug. We bidden dat ze een mooie tocht mogen hebben en ook dat hierdoor vriendschappen hechter mogen groeien.
 4. 12 en 26 juni geeft Marieke weer training aan de vrouwen in Chuluchosema ( Life Skill Club LSC)
 5. 13 Juni hebben we onze maandelijkse vergadering met de leider van Liebenzell in Malawi
 6. 14 Juni ontvangen we met anderen een dag training in Character First ( het belang van karakterontwikkeling)
 7. 17-19 juni is de tweede training voor de 12 boeren uit de twee dorpen. Topicks zijn: veldvoorbereiding, het werk van de Heilige Geest en hoe kunnen we anderen dienen uit liefde en niet uit angst.
 8. 27-28 juni Farming Gods Way training aan leerkrachten van de basisschool.
 9. Elke dinsdag dat er geen ander programma is werken we op de Namingazi farm
 10. We bereiden lessen voor juli over stewardship (rentmeesterschap) voor de Zomba Baptist Church. Ze willen graag een aantal lessen over stewardship en Crown heeft heel veel materiaal dus dat passen we graag toe.
 11. Bid u ook voor Isaak Masanga. Hij is al jaren geleden Chirsten geworden maar een aantal in zijn familie keren zich nog steeds tegen hem. Zo kwamen ze de afgelopen week al zijn matrassen halen omdat die van hen zijn. Ik stimuleer hem om de liefde van Jesus te laten zien en ze te geven wat ze vragen. Bid dat hij staande blijft en zo een voorbeeld voor zijn familie en natuurlijk voor alle mensen die we samen berijken met het werk dat we doen.
 12. Verdere gesprekken met de counselor ( vrijdags)om het verleden te verwerken en er een punt achter te kunnen zetten.

maandag 6 mei 2013


Dankpunten van April
 ü  We zijn dankbaar voor de goede tijd samen met onze (schoon)ouders. De kinderen hebben er ook van genoten. Samen hebben we de mensen van Crown bezocht en zijn we de dorpen in geweest waar we aan het werk zijn. Ook hebben we samen vakantie gehad voor ze weer vertrokken naar Nederland.
 
ü  We hebben onderzoek gedaan in de dropen waar we de lessen hebben gegeven om te zien hoeveel mensen er wat mee gedaan hebben en op welk niveau. De resultaten zijn dat 36 mensen actief en goed meegedaan hebben. We zijn blij met dit begin.
 
ü  In Chisomo hebben we de leiders van het project getraind in FGW. De interesse was groot en ook de studenten die er zijn wilden meer weten. We hebben samen een stukje veld voorbereid en compost gemaakt.
 
ü  We zijn erg bemoedigt door de groep chief Maluwa. Hij heeft een grote composthoop gemaakt en nodigt mensen uit om te komen zodat hij kan uitleggen hoe ze compost moeten maken. De houding die hij heeft naar de mensen in zijn gebeid is heel positief.
 
ü  We zijn blij dat de leiding van de Namingazi verder wil met de FGW methode. Omdat er veel doorstroom in de leiding is veradert het beleid regelmatig waardoor sommige programma’s (zoals FGW) niet meer actief gestimuleerd werdt. Maar nu is de interesse er weer en ze hebben zelf een donor gevonden.

Gebedspunten voor Mei
·         Woensdag 8 mei heb ik overleg met de Namingazi om te zien hoe we het een en ander kunnen implementeren. We hopen op een goed overleg.

·         Donderdag 9 mei hebben we een belangrijk vergadering in het dorp Maluwa. We willen dan 8 mensen selecteren die we vijf keer dit jaar willen trainen op de Namingazi trainingcentrum van de CCAP. We hopen de juiste mensen te seleteren.

·         Ook hoopt Marieke jonge moeders van de kerk te ontmoeten om een ‘life-skill’ club op te richten, gericht op gezondheid, voeding, gezin en huishouden. We bidden dat ze een goede start mogen maken.

·         11 mei is de certificaat uitreiking aan de studenten die de zes-weekse Stewardship school bij Crown hebben gevolgd. Ook twee mensen van de EBCM zijn hier heen gegaan. We hopen op een feestelijke en bemoedigende afsluiting voor deze zes weken.

·         In de week erna zal de eerste bijeenkomst zijn van de ‘life skill’ club.

·         Tevens zal er in een ander dorp een bijeenkomst zijn om daar 4 mensen te selecteren voor de verdere training.

·         Daarna zal de eerste drie dagen training/ discipling bijeenkomst zijn waarin  12 boeren verder getraind zullen worden in FGW, bijbelstudies en hoe zij de mensen om hen heen kunnen dienen.
·         We zullen een dezer dagen ook contact hebben met een zendingsechtpaar die ons wil helpen om het verleden te verwerken en het contact met onze collega’s van Ubwenzi op gang te brengen. Dit zal niet makkelijk zijn maar we willen ons er wel doorheen werken. 

maandag 1 april 2013


Dank en gebedspunten Maart- April  

Dankpunten
·         We hebben een goede reis en tijd gehad in Zimbabwe. De conferentie van Foundations for Farming was erg interesant en inspirerent. http://www.foundationsforfarming.org/resources/ hier zijn de toespraken te beluisteren.
·         De werkverguning van Marieke v. Dreuten is binnen. Ze kan hem nu in haar paspoort laten stempelen.
·         Samen met de leiding van Chisomo (predikanten opleiding van de EBCM/ Liebenzell) hebben we een bezoek aan Crown gebracht. De mensen waren onder de indruk van Gods schepping en voorziening. Ze willen ook Foundations for Farming gaan toepassen.
·         Er was een open dag van Crown, waar ik met een aantal mensen vanuit Zomba ben geweest. Zo konden nieuwe mensen zien en horen wat er gebeurt. Nieuwe mensen zijn nieuwschierig gemaakt.
·         Marieke heeft een week Chichewa les gegeven bij Jeugd met een Opdracht. Het is goed gegaan en ze zijn verder geholpen in het leren van de taal.

Gebedspunten April
·         We zijn op zoek naar mensen die ons kunnen helpen, vrijwilligers en betaalde krachten. Het is altijd een hele kunst om de juiste mensen met goede motivatie te vinden. Via de kerk hebben we een contact met Clement. En Isaac ( die ons in Januarie heeft geholpen met de mango jus workshop) is een andere persoon die we op het oog hebben.
·         De komende dagen wil ik een onderzoekje doen naar de boeren die het afgelopen seizoen gestart zijn met Foundations for Farming. Om zo uiteindelijk een aantal te kunnen selecteren die we als trainers kunnen gebruiken voor het tainen van anderen in de dorpen.  Bij dit onderzoekje willen we de mensen hierboven testen om te zien hoe ze werken.
·         Het contact met de Naming’azi boerderij verloopt goed. Wel merken we dat ze niet helemaal overtuigt zijn van Foundations for Farming. We hopen dat ze daarin een keuze maken die hun (en ons) verder helpt.
·         De leiding van chisomo is erg geintereseerd in Foundations for Farming en er staat een drie daagse training gepland in april.
·         Marieke haar ouders komen ons bezoeken, we bidden voor goede reizen en een fijne tijd samen.

Agenda
4-5 april                        reis van pa en ma Koster
7 april                           Preken in Chuluchosema over Joh. 21: 15-17 en Ezechiel 34:20-31 thema is
                                     rentmeesterschap
7 april                           Marieke haar verjaardag
10-12 april                    Bezoek aan Crown in Blantyre en naar een park in het zuiden van Malawi
16 april                         keuring (apk) van de auto
18-24 april                    vakantie, we gaan naar het noorden van Malawi
24-25 april                    terugreis pa en ma Koster
25-28 april                    training in Chisomo

zaterdag 2 maart 2013


Dankpunten Februari

Programma
De afgelopen tijd hebben we veel les gegeven. Aan de mensen van de CCAP (ze kwamen van drie verschillende projecten.), de ZBC en de Chichewa lessen natuurlijk. Het was fijn om input te kunnen geven aan anderen. We zagen ook een verschil om mensen te trainen die zelf direct met de kennis aan de slag kunnen en anderen die als baan hebben om mensen op het platteland te trainen. We zijn dankbaar voor de goede contacten en de interesse die er is in FGW.

Bouw
Ik, Johannes heb in Blantyre de mensen van Crown geholpen met het begeleiden van de dakconstructie van het trainingcentrum. Johann was met zijn gezin naar Zuid-Afrika maar het lukte niet om alles ver genoeg af te hebben. Nu kunnen we in ieder geval starten met de lessen van de stewardship school in april.

Regen
Na regen komt zonneschijn. We hebben de eerste en tweede week van Februari de zon nauwelijks gezien maar nu is die er weer. Het droogt een beetje op en dat is fijn, wel hopen we dat er nog kleine regenbuien komen om de gewassen die normaal nu gezaaid worden te laten groeien. Het ziet er naar uitdat de mensen dit jaar beter zullen gaan oogsten dan afgelopen jaar.

Mozambique
Met Billy ben ik naar Mozambique geweest om daar een openingsceremonie bij te wonen van een partner organisatie die ook veel boeren traint in FGW. De reis is goed verlopen en het was inspirerend om veel andere expats te ontmoeten en te horen wat zij doen met FGW.

Gebedspunten Maart

Werk/verblijfsvergunning
Marieke van Dreuten
De vergunning is goedgekeurd, en daar hebben we ook een brief van, maar haar dossier konden ze niet vinden en dus konden ze de vergunning niet instempelen. We hebben de afgelopen tijd niks gehoord en hopen dat deze issue toch binnenkort kan worden afgehandeld.

Trainingen
Chichewa
Marieke geeft van 25 tot 29 maart een training aan de mensen van Jeugd met een Opdracht in Blantyre. Het vaste team will investeren in de taalkennis. We zullen er met z’n allen naar toegaan. Marieke van D. gaat gewoon door met lesgeven aan de kids (makkelijk met thuisscholing). Ik zal in die tijd bij Crown verder helpen met de laatste voorbereidingen van de stewardship training.

Zimbabwe
Van 4-9 maart gaan we naar Zimbabwe, met de auto. We zullen daar een conferentie van FGW bijwonen en hopen meer te leren van hun ervaringen. FGW is in Zimbabwe ontdekt en daar is het ook verder ontwikkeld. We zijn benieuwd naar alle ontwikkelingen en ook om de grondleggers van FGW te ontmoeten.
Bid u mee voor een goede reis, de grensovergangen en een inspirerende tijd.

Open dag
16 maart is er een open dag van Crown
Ook de Naming’azi farm heeft een open dag maar we weten nog niet wanneer.

Contacten met diverse kerken
Op dit moment heb ik contact met de CCAP (presbyterian), EBCM (Baptist) ZBC (Baptist) en AoG(Evangelisch)
We hopen deze contacten uit te bouwen en via deze kerken de dorpen te bereiken.
Via andere zendelingen hopen we andere kerken nog toe te voegen RPC (Reformd presbyterian) Brethern (broederschap) en anderen. We hopen zo anderen enthousiast the maken over Farming Gods Way/ Foundations for Farming

In Blantyre zijn onze vrienden bezig om het trainingcentrum van Farming Gods Way uit te bouwen. Omdat Johann en Retha zes weken naar Zuid-Afrika hebben ze mij gevraagd om wat toezicht op de bouw te houden zodat het proces door kan gaan in de tijd dat ze weg zijn. Dit omdat ze ook in tijdsnood zijn, als ze terug zijn hebben ze nog drie weken en dan zijn ze zes weken druk met de training van nieuwe mensen. Wij gaan ook twee mensen sturen van de EBCM kerk, dat is de kerk waar Liebenzell Mission mee samenwerkt. Ook daar is belangstelling voor FGW, daarom heb ik de dagelijkse leiding al een dag training gegeven en nu sturen zij twee mensen naar de zes weekse training zodat zij volledig zijn toegerust om de kerk te mobiliseren om hun omgeving te bereiken op een holistische manier (gericht op geestelijke en materiele nood).
De bouw van het trainingscentrum gaat gestaag verder, het frame voor het dak is gemaakt en geplaatst en nu gaat het dak er op. Daarna moet de binnenkant nog gepleisterd worden, en een vloer gelegd worden van cement.  Er zullen waarschijnlijk z’n 6-10 studenten zijn voor de zesweekse training en dan komen er nog voor de tweeweekse training en als laatste nog de daggasten. Afgelopen jaar was het mooi om te zien hoe dat allemaal in elkaar paste, en we bidden dat het trainingcentrum ook dit jaar weer z’n vruchten mag dragen.

Lisa is een jaar geworden.
Het is precies een jaar geleden dat Lisa s’nachts rond 2.30 uur is geboren in het ziekenhuis in Nieuwegein. We zijn nu een jaar verder. Ze is lekker gegroeid. Kan niet zonder haar duim maar die gaat gelukkig ook altijd mee. Ze staat goed en zal binnenkort haar eerste stapjes lopen. Ze heeft een gezond eigen willetje en is over het algemeen rustig en tevreden.
Gisteren hebben we het gevierd met nog twee andere kinderen die net een paar maanden ouder zijn. Het is leuk om te zien hoe ze al op elkaar reageren. De taart was ook lekker( met dank aan mama Marieke) en Nadia en Rebecca vonden het ook een leuk feestje omdat de andere families met al hun kinderen kwamen en zij dus ook speelvriendjes hadden.
Rebecca is erg aan het groeien in het spreken van Engels wat leuk om te horen is:
My papa says that we zal not do dat.
Voor Nadia is taal helemaal geen probleem en ze geniet van het spelen met alle vriendjes en vriendinnetjes.
Kortom we zijn erg gezegend als gezin....


Training van CCAP leiders

De CCAP (Church of Central Africa Presbyterian) heeft een hele mooie boerderij / trainingscentrum net buiten Zomba. Graag willen we van hun faciliteiten gebruik maken en daarom zijn we het contact aan het opbouwen. Daarvoor ben ik naar het hoofdkantoor van de CCAP geweest om te overleggen. Eerst zijn we door onze vriend (vroegere leider van de CCAP-synode) geintroduceerd aan de voorzitter van de CCAP ontwikkelings-sectie. Dat is zijn schoondochter, dus dat was een kort lijntje...
Overigens kom je in Malawi zonder netwerken niet ver, dat is dus iets waar we bewust tijd in steken en ook wel van genieten van het maken van contacten en nieuwe vriendschappen.
Op het hoofdkantoor kreeg ik te horen dat ze wel FGW toepassen maar dat de mensen die vroeger getraind zijn van baan zijn veranderd en dat die kennis binnen de organisatie dus erg afgenomen is. Tijd voor een nieuwe training, ook omdat een donor van één van de projecten had gezien dat de standaards van het werk wel wat omhoog konden.
Eerst heb ik ze meegenomen naar het hoofdkantoor van de CCAP en daarna zijn we samen naar het trainingscentrum van Crown geweest om hun de velden te laten zien en te spreken met de lokale medewerker die zelf al 12 jaar FGW toepast met groot succes.
Daarna heb ik een driedaagse training gegeven aan deze leiders zodat zij in hun projecten de mensen kunnen trainen. Het was leuk om te doen en zo de relatie verder op te bouwen. Grappig is dat als je een training geeft over compost maken er toch mensen zijn die in een pak op komen dagen...  Dat is typisch Malawiaans hebben we gezien, in Mozambique gaan de mensen veel minder formeel gekleed voor trainingen.
Het was een goede tijd met veel input vanuit de bijbel en vanuit de praktijk over hoe FGW kan worden geintergreerd en toegepast in hun leven.
Het was ook wel anders om niet direct de doelgroep te hebben maar de mensen die een baan hebben om de boeren op het platteland verder te helpen. Een boer heeft belangstelling of niet. Als die dat niet heeft dan komt die gewoon niet meer  naar de training. Als die wel belangstelling heeft dan komen ze en zijn ze een en al oor.
Deze mensen hebben een baan, en het is natuurlijk interesant om naar een traing te gaan maar het is moeilijker om de echte belangstelling te bepalen. Omdat zij nu de sleutel zijn om de boeren op het platteland uit de armoede te helpen heb ik dus ook veel gewezen op de verantwoordelijkheid die ze hebben en heb ik uitgelegd dat de houding waarmee zij werken veel invloed heeft op het succes van hun werk.


Al met al waren het mooie dagen en was het leuk om deze mensen beter te leren kennen en bidden we voor een goede samenwerking waarin God dienen centraal staat. Naar Mozambique

Afgelopen week ben ik naar Mozambique afgereisd om een opening bij te wonen van een loods, kantoor en kleuterschool van Espanor.
Eerst de visa geregeld wat al twee dagen heeft gekost, in ieder geval moest ik twee keer naar het consulaat van Mozambique.
Daarna s’morgens om 5.00 uur in de auto om op tijd te zijn voor de start van het programma. Eerst anderhalf uur rijden en daarna de grens over, wat redelijk soepel verliep.
Na aankomst waren we een van de eersten en konden zo gelijk iedereen makelijk leren kennen. Nadat de District Commisioner (Ongeveer een positie als de commisaris van de Koningin) er was, zijn we 75 km over de zandweg gegaan om naar het veld te gaan. Mozambique is groot en het gebied Milange is redelijk dichtbevolkt en daarom zijn de grotere velden verder van de stad verwijderd.
Het was mooi om te zien dat boeren dezelfde training krijgen die wij ook geven. Het was bemoedigend om te horen hoeveel mensen zijn getraind en dat het werk in clubs gebeurd die niet bestaan omdat er geld uitgedeeld wordt maar omdat men geintereseerd is in deze landbouw methode.
Na de openingsceremonies en een bijbeloverdenking die geleid werdt door Billy, onze vriend en collega (ik was met hem mee...) was er nog lunch en konden we weer twee en een half uur terug hobbelen over de zandweg. Deze keer was ik , in tegenstelling tot de heenweg, niet vast komen te zitten in de blubber.

De volgende dag was de opening van het kantoor met een computer lokaal voor IT-lessen. Vervolgens ook de kleuterschool. Het is mooi om zoveel investeringen te zien in de toekomst van deze kinderen, maar toch heb ik er altijd gemengde gevloelens over; waarom nou deze kinderen wel een hoge (bijna westerse) standaard van onderwijs geven? Dat terwijl in de lokale scholen er nog zoveel stappen te zetten zijn die op heel veel meer kinderen impact zou kunnen maken.
In ieder geval was het mooi om te horen dat Espanor veel doet met vrijwilligers die met hun hart hun eigen gemeenschap wil dienen. Het is prijzenswaardig dat Espanor deze vrijwilligers traint en stimuleert om zich in te zetten.
Kortom het was een bemoediging om te zien wat er gebeurt. Farming Gods Way wordt in veel Afrikaanse landen toegepast en we hopen en bidden dat het deze landen verder mag helpen in hun ontwikkeling

maandag 4 februari 2013

Dank en gebedspunten

Dankpunten Januari

Follow-up
We zijn op bezoek gegaan in de dorpen waar we les hebben gegeven, om te kijken wat de mensen gedaan hebben met wat ze gezien en geleerd hebben. We zijn God enorm dankbaar voor het enthousiasme in twee dorpen. Alhoewel we laat waren met de lessen hebben velen toch bij hun huis farming Gods way uitgeprobeerd. We zijn God dankbaar voor deze bemoediging.
In een dorp waren er maar twee mensen die wat uitgeprobeerd hebben, een daarvan is onze tuinman/dagwaker. Dit dorp is dicht bij de stad, de chief had geen goede reputatie en het programma was een aantal keer uitgesteld omdat de kerk verbouwd werd en we de lessen er niet konden geven.

Bezoek
We hebben diverse mensen op bezoek gehad en daar hebben we van genoten. Ook is het fijn om mensen wat van ons werk en leven te laten zien. Voor iedereen die wil, je bent van harte welkom om met Malawi kennis te maken.

Regen
De regens zijn erg goed dit jaar, op sommige plekken wel wat veel wat tot overstromigen heeft geleid en stukken weg die weg zijn gespoeld. Maar we zijn dankbaar voor de goede regens.

Mango jus
We zijn erg dankbaar voor de goede tijd die we hadden met de mango jus workshop. (zie weblog)

Gebedspunten Februari

Werk/verblijfsvergunning
Marieke van Dreuten
De vergunning is goedgekeurd, en daar hebben we ook een brief van maar haar dosier konden ze niet vinden en dus konden ze de vergunning nog niet instempelen. We hopen dat dit binnenkort wel gaat gebeuren.

Trainingen
CCAP
7 februari en van 11-15 februari geef ik een training over landbouw aan de mensen van de Namingazi farm en van een ander project van de CCAP. Hun wens is om de standaard te verbeteren op aandringen van een donor, en mijn wens is om gebruik te kunnen maken van de Namingazi farm om ook anderen te kunnen trainen.
ZBC
16 februari geeft Billy Bray van Crown samen met mij een training aan de lagere school leraren van de Zomba Baptist kerk over rentmeesterschap.
Outreach
4 en 5 februari ga ik een training in twee dorpen geven over het maken van compost. Er is een instrucie dvd en daarna gaan we een composthoop maken.
Chichewa
5,12 en 26 februari geeft Marieke Chichewa les aan collega zendelingen. We hopen dat er nieuwe kandidaten mee gaan doen.

Overige
Ouderen club in Chuluchosema
Op 2 februari gaan we naar de maandelijkse ouderenclub om daar bijbelstudie te geven, lichamelijke oefeningen te doen en verhalen uit het verleden te delen. Thema is, doorgeven wat je hebt gekregen!?
Dorpskerk in Mulunguzi
Marieke gaat de zondagschool doen die al lang niet meer draait. Ze hoopt dat een keer per maand te doen met iemand van de kerk om de zondagsschool weer nieuw leven in te blazen.
Lisa verjaardag
Op 24 februari hopen we Lisa haar verjaardag te vieren.
Preken
Op 24 februari ben ik gevraagd te preken in de ZBC Zomba Baptist Church. Waarschijnlijke thema: ‘God ontmoeten’.