donderdag 21 april 2016

Wat is Christelijke hulp na El Nino?

Dit jaar is in een groot deel van oost- en zuidelijk Afrika de oogst mislukt. El Nino heeft een grote droogte veroorzaakt. Miljoenen mensen worden bedreigd met honger. Wat kunnen we doen?

De voor de hand liggende oplossing is om mensen eten te geven. Vaak gaat dat zo; kleine NGO’s, kerken en zendingsorganisaties kopen in het land zelf mais op om dat uit te delen aan hun doelgroep. Het gevolg daarvan is echter dat de vraag naar mais erg toeneemt en dus de prijs omhoog gaat. De doelgroep wordt geholpen met gratis mais, voor zover de financiën dat toelaten, maar andere mensen worden geconfronteerd met een forse verhoging van de maisprijs en zij zullen dus dieper in de buidel moeten tasten om hun maistekort aan te vullen. Dit veroorzaakt jaloezie en staat onderlinge liefde in de weg.

Veel mensen in Afrika die leven van de kleinschalige landbouw hebben weinig eigenwaarde doordat ze het idee hebben dat ze weinig kunnen. Als er mais aan hen wordt uitgedeeld, wordt dit negatieve zelfbeeld versterkt. Dit brengt mensen ertoe om alleen nog maar hun hand op te houden. Als we breder naar de mens kijken en niet alleen naar de honger, blijkt het resultaat van hulp dus niet zo effectief als we denken!

Als Maluwa Ministries zijn we actief in Malawi. Het afgelopen jaar hebben we een demonstratieveld gekregen van de leider van het dorp waar we werken. De mais die we hier verbouwen volgens de Foundations for Farming (FfF) methode doet het goed, terwijl de omliggende velden er slecht bij staan. We zien dat het mogelijk is om ondanks de moeilijke weersomstandigheden toch voldoende te oogsten.
De FfF methode gebruikt zo veel mogelijk natuurlijke materialen om een beter resultaat te krijgen, zo wordt de grond bedekt met overgebleven plantmaterialen die normaal verbrand zouden worden. Die bedekking heeft de grond geholpen om al het regenwater goed op te nemen. Ook heeft het uitdroging van de grond voorkomen omdat de zon op de grondbedekking schijnt en niet direct op de grond zelf.

Als alle kleinschalige boeren in Afrika deze methode in dankbaarheid aan God, gestructureerd en met volle inzet zouden toepassen, zou het continent er in een aantal jaar heel anders uit zien. Dit vraagt een verandering van landbouwmethode, verandering van zelfbeeld en werken naar zelfredzaamheid. Alleen God kan mensen helpen om door zo’n proces heen te gaan. God wil dat mensen Hem leren te vertrouwen en hun hele leven aan Hem geven.

In de tijd van Elia heeft God de droogte gebruikt om publiekelijk te laten zien dat Hij alleen God is, met als hoogtepunt het vuur dat neerdaalde op de berg Karmel. God kan elke situatie gebruiken om mensen op hun knieën te brengen en te doen belijden: alleen Hij is God. Dit vraagt om zelfreflectie, om diep in ons hart te kijken om zo te beseffen wie God voor ons is in deze situatie.

In Maluwa Ministries passen we de hierboven genoemde overwegingen toe in ons werk in deze tijden van droogte. Als eerste zoeken we in alles Gods leiding en bidden we Hem om ons inzicht te geven wat God wil dat we doen in deze situatie. Ook zijn we bezig met het opzetten van kleine veldjes die we kunnen irrigeren met water uit de rivier. Op deze manier kan er meer mais worden geoogst. Na de oogst zullen we mais opkopen in gebieden waar er redelijk geoogst is om deze mais op te slaan en te verkopen. De verkoop zal plaatsvinden in de tijd van schaarste, maar dan wel voor de kostprijs en dat is ver onder de marktprijs van dat moment. De maisprijs verdubbelt namelijk in tijden van schaarste.

Samen met de Malawianen willen we zoeken naar oplossingen die op korte en lange termijn mensen verder helpt. Dat is niet eenvoudig, omdat mensen in nood en stress vaak alleen naar de korte termijn problemen kijken en moeite hebben om alle mogelijkheden te zien. We staan naast de mensen om Gods liefde te delen en ze te bemoedigen op hun weg. We laten hen zelf keuzes maken en laten zien wat de gevolgen van die keuzes zijn, zonder ze te manipuleren.

Alleen met Gods hulp is het mogelijk om mensen nieuw levensperspectief te geven.

Johannes Bos

(foundationsforfarming.nl)