dinsdag 24 maart 2015

Second day of the Skills for Life Train the Trainer Training.
De tweede dag van de Skills for Life Train the Trainer Training.
What is in the box? Is it good or is it bad? How strong is our willingness to discover something new against the fear for the unknown.

Wat is er in de doos? is het goed of slecht? Hoe groot is onze bereidheid om iets nieuws te ontdekken tegenover de angst die het onbekende met zich mee brengt

Cooking baobab juice and jam. Discover what is possible with the resources in God’s creation.

Koken van baobab sap en jam. Ontdek wat er mogelijk is met wat God ons heeft gegeven in de schepping.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten