vrijdag 21 juni 2019

Second group second training
De tweede groep in de tweede training 


zondag 9 juni 2019

Some beautiful pictures of Malawi
Een paar mooie foto's van Malawi 

This spider makes golden web
Deze spin maakt een gouden web

Maluwa = Flowers = Bloemen 
We want people to flourish
We willen mensen tot bloei brengen

A local toilet with door
Voor de jeugdgroep; een lokale toilet met deur...(Op het project heb je hogere standaard hoor)Home of a prophet left and his church right. (you need to look good to find the church) 
This is the effect of prosperity gospel. 

Huis van een profeet = profiteur. huis links en kerk rechts (je moet goed kijken om de kerk te kunnen zien) 
Dit is het effect van het welvaartsevangelie.  

vrijdag 7 juni 2019

Struggles and a solution 

Worstelingen en een oplossing

Yesterday was one of those days that I realize I still need to learn more. 
I did a compost training in a village for a certain organization. They want to go away from fertilizer and use compost in stead. 'They' are the donors. The people area the villagers who can benefit from this. To do the lessons was o.k. but in the practical I can see their motivation. They only attend meetings, lessons and workshops because they receive allowance. Not from me but from the organization. This allowance is killing Africa. it is demotivating  the people from an attitude of change. On the end everyone got two dollar, there were 16 people that is 32 dollar, and the compost was not even finished. 
I prefer to train farmers who really want to learn to make compost. Now the idea came from the donor abroad and there was no intention to learn by the local people. 

Normally I work bottom up; first find the motivated people and train them with checks to see if they implement what they have learned. There we see a much better motivation and results of the time that I invest in these people. 

These organisations need other help: how you really can help the people who are in need. 

Gisteren was een van die dagen. Ik wil nog meer leren hoe we beter kunnen werken. 
I deed een compost training in een dorp voor een organisatie. Zij willen overstappen van kunstmest naar compost. 'Zij' zijn de donoren. De mensen in het dorp zijn de mensen die hier van kunnen leren. De tijd van de les ging wel goed, maar dan komt het praktijk gedeelte en dan kun je hun ware motivatie zien; zij gaan alleen naar lessen en workshops om er allowance (Zakcentje) voor te krijgen. Niet van mij hoor maar van de organisatie. Deze allowance maakt Afrika kapot. Het demotiveert de mensen om te veranderen. 
Gisteren kregen ze twee dollar per persoon aan het einde van de training. er waren 16 mensen dat is dan 32 dollar en de compost was nog niet eens afgekomen. 
Ik train liever boeren die echt gemotiveerd zijn om compost te maken. Nu kwam het idee van de donor uit het buitenland en er was geen behoefte bij de lokale mensen om dit te leren. 

Normaal werk ik van onderaf, eerst de gemotiveerde mensen vinden en die dan trainen met duidelijke verwachtingen en checks om te zien of ze dat ook doen. Dan zie ik een veel betere motivatie en ook resultaten van de tijd die ik investeer in de mensen. 

Deze organisaties hebben andere hulp nodig; hoe je mensen echt kan helpen. (Dit was een organisatie die niet uit Nederland kwam) 

Voor Nederland: op 14 September organiseert Foundations for Farming Nederland een dag over liefdevol helpen. Daar willen we nadenken over deze valkuilen en mogelijkheden geven hoe er in goede harmonie met de mensen die we willen helpen betere resultaten kunnen boeken die echt impact maken. 


woensdag 5 juni 2019


Second day second training 

tweede dag van de tweede training 


There is a new problem in Africa, the army worm. But God has given a solution already. No need to buy chemicals, use the leaves of this tree. 

Er is een nieuw probleem in Afrika, de army worm. Maar God heeft al een oplossing gegeven. Het is niet nodig om bestrijdingsmiddelen te kopen, gebruik gewoon de bladeren van deze boom. 

Digging a well watered garden under the cross
Maken van een vruchtbaar veld onder het kruis. 

Working under instructions
werken onder het toeziend oog 

Apply manure in the planting stations
Mest in de plantgaten doen

I saw a great hunger to learn, and I was encouraged to hear their reports of what they already had done with the lessons learned in the first training. 
The beginning of the transformation. 
To God be the glory

Er was grote belangstelling om meer te leren, Ik was ook bemoedigt bij het horen wat ze al gedaan hebben met de lessen van de eerste training. 
Het beging van de transformatie 
Aan God alle eerdinsdag 4 juni 2019

First group second training
De eerste groep voor de tweede training