vrijdag 27 juni 2014

Gebeds- en dankpunten

Dankpunten: Er is veel gebeurt in de afgelopen maanden.

We zijn dankbaar voor een goede verhuizing en de mooie plek de we nu hebben. We kunnen trainingen geven bij ons huis, een grote kamer verhuren en Marieke van Dreuten kan bij ons wonen en de klas hier hebben. Dit maakt het voor ons allemaal makkelijker.

We zijn begonnen met twee groepen in ondernemersvaardigheden en praktijk training, een met jus, jam en koffie en de ander met creatieve naai producten zoals placemats, petten en dergelijke. We combineren lessen over geestelijke groei met praktische en sociale groei. De vrouwen zijn erg enthousiast begonnen

Marieke heeft de handleiding afgemaakt en die is nu in Zimbabwe bij Foundations for Farming voor de laatste puntjes en dan naar de drukker. Het was veel werk maar het resultaat is er naar. GVK houten bedankt voor de collecte in 2013 hiervoor!

We hebben een bij een aantal nieuwe organisaties ingang gekregen om een introductie te geven over de landbouwmethode van Foundations for Farming. We zijn gestart met een compost training in drie dorpen, en twee keer bij ons thuis.

Gebedspunten

We hebben van 30 juni tot 2 juli tweede training van dit seizoen met de 12 boeren. We willen terug kijken op de familie geschiedenis van deze mensen om te ontdekken wat ze meegemaakt hebben en hu dat hun leven van vandaag be├»nvloed. We zijn erg benieuwd hoe het zal gaan omdat het erg ongewoon is om over emotionele zaken te praten terwijl er wel veel gebeurt. Velen groeien op met meerdere vaders of geen vader, veel meisjes zijn seksueel misbruikt en armoede geeft vergroot het gevoel van onveiligheid. We hopen voor de 12 boeren om zo een stukje van het verleden te kunnen verwerken en andere keuzes te maken voor de toekomst. Graag jullie gebed voor open gesprekken, dat de deelnemers zich veilig mogen voelen,  en we hopen met hun te kunnen bidden om te vragen of Jezus hun wil aanvaarden en hun wonden wil genezen.

3 juli hebben we een compost training in de gevangenis. Dit was al langer een grote wens van ons en we zien die nu in vervulling gaan. Er zullen mensen zijn van 5 gevangenissen uit het zuiden van Malawi. We zijn blij met deze mogelijkheid en bidden dat ze er ook echt geïnteresseerd in zullen zijn en er wat mee gaan doen. We hebben nu de mogelijkheid door een contact met een Nederlandse vrijwilliger van de VSO. Bid a.u.b. ook voor hem.

9 juli is er weer een life skill club in Maluwa waar Marieke contact heeft met de vrouwen.

11 juli reizen we naar Zimbabwe en van 14 - 18 juli geeft Marieke les en uitleg over hoe de handleiding gebruikt kan worden aan de trainers van Foundations for Farming na die tijd hopen we nog een aantal dagen vakantie te hebben in Zimbabwe en vervolgens terug te reizen. Wilt u bidden voor een voorspoedige en veilige reis, de lessen die Marieke gaat geven en dat we ook goed kunnen uitrusten in de vakantie om daarna weer veilig thuis te komen.

28-29 juli starten we met een training voor de boomkwekerij, we willen de mensen laren om op een hoog niveau te werken en laten zien dat dat meer oplevert. Daarom starten we met een kleine kwekerij bij ons thuis en willen dat de mensen in op het platte land zelf met beter resultaat werken dan afgelopen jaar.

30 juli komen onze nieuwe collega’s uit Canada aan in Malawi, zij willen graag eerst de taal leren en dan ook boeren trainen op praktische gebied en ook op geestelijk gebied. We bidden voor een goede aankomst en dat ze zich weer snel thuis mogen voelen. Ze hebben twee jaar geleden twee jaar in Malawi gewoond en gewerkt met de kerk. Graag willen ze meer doen aan de armoede bestrijding en zien dat dat samen op hoort te gaan met geestelijke ontwikkeling.

We willen jullie ook vragen om te bidden voor onze familie en vrienden. Soms missen we ze/ jullie en vinden we het lastig dat we zo ver weg zijn. We zijn dankbaar voor alle steun die we krijgen voor ons werk en leven hier en bidden dat God ook jullie, onze familie en vrienden steunt.Thank and prayer points

We are thankful for the good move that we had to our new place. We can train people now at our house. There is a big guest room that we can rent out and Marieke v Dreuten can live with us and do the schooling her, this all makes it a comfortable place to stay.

We started with two new groups with business and practical training; one jus, jam and coffee club and another creative sowing club. The ladies started well and were very enthusiastic. We like to disciple them and give them new skills.

Marieke finished the manual that she wrote for Foundations for Farming, they have it now and will finalize it to be printed soon.

We have connected with some new organizations that we could serve with an introduction in 
Foundations for Farming by compost training. It is great to see the message spreading and God opening doors.

Prayer requests
From30 June - 2 July we conduct a training for the 12 farmers that we have been discipline now for over a year. We will talk with them about their family history. Many people have been raised in homes were there were more fathers or no father at all. Many girls have been misused. We hope to give room to recognize the history of every person and to pray about it. We will pray that the talks will be open and that they feel save with us to share so that we can pray with them. We also pray that God will accept their history and heal the many wounds that they have.

3 July we have compost training in the prison for the staff of 5 prisons from the south of Malawi. This was a dream for a long time and we are thankful that it likes to come through.  We have a contact, a volunteer from the VSO, please also pray for him.

9 July we have a Life Skill Club in Maluwa

11 July we travel to Zimbabwe and Marieke will train the staff of Foundations for Farming how to use the manual. After that we have some day’s holidays. Please pray for smooth traveling’s and save arrivals there and back home. Pray also for Marieke when she is teaching a full week and for a few nice holidays.

28-29 July we will start with a tree nursery club. We like to show them how to work on a high standard and then we like them to practice this in the village with their own tree nursery.

30 July we will receive our new colleagues from Canada. We pray that they will arrive save and can feel home soon. The like to start learning the language and after that to teach farmers in Foundations for Farming. We are thankful for them and pray that we can support each other in our vision.

Please pray also for our family and friends back home. Sometimes we feel the long distance and would like to be there to support them. They are so generous and supportive to us. We pray that God will bless them and take care of them.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten