zaterdag 28 juni 2014

bestuur

                                        Bestuursleden

Wij zijn Johannes en Marieke Bos. We wonen sinds 2007 in Malawi. Op dit moment wonen we in Zomba.
We zijn werkzaam in het Maluwa projec t; een project van Crown Financial Ministries.
In Zomba trainen we boeren om beter in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, door gebruik te  maken van een andere landbouw methode; Foundations for Farming . We hebben een holistische benadering die gericht is op armoede bestrijding op technisch, materieel, fysiek, sociaal en geestelijk niveau. We willen dat mensen ontdekken dat God relevant is voor alle aspecten van hun leven...
We doen dit door zo veel mogelijk gebruik te maken van de resources die mensen al hebben.  Onze rol is mensen te trainen, te coachen, te stimuleren en te bemoedigen om de, hun door God gegeven, mogelijkheden te ontdekken en toe te passen.

Ter ondersteuning van deze werkzaamheden willen we een stichting gaan oprichten die aan de Nederlandse kant bestuurlijke, administratieve en PR- taken op zich wil nemen.  
I.v.m. het zelfstandig verder gaan (per januari 2015), zijn we op zoek naar bestuursleden die onze visie onderschrijven en het werk wat we doen een warm hart toedragen...
                                                                                              
Hoeveel tijd kost het?
We zoeken iemand die in 2014 een avond per week beschikbaar is, het jaar daarna zal een avond per twee weken waarschijnlijk voldoende zijn.
Er zijn een aantal zaken die overdag geregeld moeten worden: bezoek aan een notaris en inschrijving bij KvK.

Wat voor functies zijn er?
We zoeken een voorzitter die graag dingen in beweging zet. Iemand die mee wil werken aan de bestrijding van geestelijk, socialen en materiele armoede. Iemand die het leuk vindt om een team te leiden, mogelijkheden ziet voor promotie van het werk en zo een gezicht kan geven aan ons werk in Nederland.

Verder zoeken we een administratief medewerker die graag alle papieren in orde heeft, de financiële administratie bij houdt en er plezier in heeft om te communiceren met de bank, belastingdienst en diverse verzekeringsmaatschappijen ( via de EZA).

Daarnaast zoeken we een pr-medewerker die graag mensen op de hoogte houdt van de voortgang van het werk in Malawi. Deze medewerker kan een actieve rol vervullen in het promoten van het Maluwa project op zendingsdagen, kerkellijke activiteiten, presentaties, etc. Verder zou deze persoon mogelijkheden kunnen onderzoeken voor fondsenwerving of ondersteuning door bv. bedrijven.
We hopen een leuk team samen te kunnen stellen...

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Johannes en Marieke


Vriendelijke groeten van,


Johannes, Marieke, Nadia, Rebecca en Lisa Bos

Geen opmerkingen:

Een reactie posten