zaterdag 1 maart 2014

Dankpunten Februari.

We zijn God dankbaar voor de opendag. Alles is goed verlopen en de belangstelling was erg bemoedigend. Er waren mensen uit de dorpen en de kerkleiders uit Zomba stad. Velen zijn nieuwschierig geworden naar Foundatios for Farming en alles wat God in de natuur heeft gegeven.

Marieke heeft gewerkt aan een trainers handleiding met lessen voor de vrouwen. Het is geweldig geworden al ben ik natuurlijk bevooroordeeld.

We hebben veel bezoeken gebracht aan de boeren die bezig zijn met de implementatie van landbouw. We hebben hen bemoedigd in de implementatie en voor hun gebeden.

Gebedspunten Maart

Ik, Johannes ben op weg naar Harare, van zondag middag (voorbereiding) en vertrek maandag ochtend vroeg. we hopen dan op vrijdag weer terug te komen, ik ga met de anderen van het Crown Malawi team. We willen bidden voor een goede reis en conferentie van Foundations for Farming.
Ook bidden we voor Marieke en de kinderen die alleen thuis zijn, dat ze een goede tijd mogen hebben.

Na terugkomst hebben we besprekingen met het Crown team samen met een delegatie uit Amerika.

We willen het contact met de mensen die naar de open dag zijn gekomen warm houden en daarom een aantal dagen een training geven in kompost maken. We hopen dat de belangstelling dan ook door mag gaan en dat er iets mag gebeuren.

Verder hopen we de mensen rondom de boeren wonen, die dit jaar Foundations for Farming toepassen, samen te roepen en samen te discuseren over de verschillende manieren van landbouw en wat we van elkaar kunnen leren. zo hopen we de impact te vergroten in de dorpen.

Bedankt voor jullie gebed.
Johannes

Geen opmerkingen:

Een reactie posten