woensdag 29 januari 2014

abambo Richi, excellent work. A man with an eye for detail. 
Abambo Richi. exclusief werk. een man met een oog voor detail

Abambo Chimpeni. this is the second year that he is farming Foundations for Farming
Het tweede jaar dat hij deze landbouwmethode toepast. 

Old lady cleaning around her house. still happy and smiling. she does not know how old she is. very old. 
Een oude vrouw die rond haar huis de boel schoon houd. ze weet niet hoe oud ze is, erg oud. 


The green maize is from compost manure. the yellow one is from another person
De groene mais is met compost. De gele mais is van iemand anders. 


Our garden. the maize is 2x my length. 
Onze tuin. De mais is een keer zo groot als mij. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten